skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz
Pomáhám proměňovat Životy lidem, kteří stejně jako já otevřeli Andělskou říši a touží své okamžiky na Zemi naplnit skutečnou Důvěrou a Sílou sebe sama

Prozradím Vám tajemství o tom, co Vám brání slyšet Anděly

Lidé se mě často ptají, co mají udělat pro to, aby se spojili se svojí Duší, slyšeli, co jim šeptají Andělé, otevřeli své niterné vnímání a byli projení s celým nehmotným světem. Kromě mnoha inspirací, které se můžete dočist v ebooku Jak se propojit s Anděly, individuálích poselství, které předávám formou Andělského psaní, modlitby, anebo na míru stvořených svíček, bych s Vámi ráda sdílela něco…

číst více

Strom Života

"Na placentě každého dítěte rozkvete v průběhu jeho vývinu nenapodobitelný Strom Života, který má spirituální, kulturní a lidský význam pro celý Život člověka. Nese jedinečné frekvence předků, kosmické energie, informace týkající se životního poslání a mnoho dalších hodnot, které jsou důležitým a nenahraditelným Zdrojem živin pro celý Život. Každé lidské bytosti je zcela přirozené, aby byla ve svém žití s těmito živinami propojena a stejně…

číst více

Jak pracují Andělé

V obklopení svíček z mé dílny naslouchám klidnému dechu svého spícího syna a spokojeně hledím do záře jedné z nich. Hladím schoulené tělíčko v šátku, které mě doslova objímá, nasávám nejkouzelnější vůni jeho hlavičky a jsem šťastná, že své mateřství prožívám tak plně a přesto se věnuji svému naplňujícímu poslání. Nořím se do sebe sama a nacházím se ve světě, který mi je důvěrně blízký…

číst více

Májové poselství Andělů

Jen tak tiše koukám do korun ševelících stromů, jejichž listy si mezi sebou něžně vyměňují tisíce polibků, vpovzdálí slyším výskání svých dětí a pozoruji nekonečné proudění paprsků Andělů, kteří lesní království zaplavují. Fascinující podívaná mě zcela vtahuje do svého děje, v němž se hemží přenádherné elipsy tekoucího Světla v nesdělitelných barvách, jimiž pulsuje Posvátná síla Života, vlévající se do hlubin stromů, z nichž se záhy…

číst více
Back To Top