fbpx
Nákupní košík

Adventní poselství Andělů

 

 

Adventní Poselství Andělů

V tomto čase se k nám nese tiché vyprávění beze slov a přesto říkající Vše…

K Zemi se vznášejí Nekončící zástupy Andělů a Zářících Bytostí Světla, vytvářející milující, odpouštějící, laskavosti dávající energie, tvořící nesdělitelně Jasné obrazce Propojení, jež spojují Všechny se Všemi. Na Nebi i Zemi.

Poslové Nebe se snášejí, sklání a přinášejí Vesmírné krystaly, které se bezpodmínečně dotýkají každého z nás a probouzejí lidství v pra-původní nezastřené podobě.  Lidství, které je dojemné, laskavé, propojující a sounáležitý Celek tvořící. Slyšte v tomto čase Posvátném, jak Nejčistší Láska obestírající celou Matku Zemi pěje milující melodie, zpívejme a buďme v Jednotném kruhu spolu s ní.

Tvořme a konejme z Lásky (i když je to mnohdy nesnadné )nenechme se navzdory malým neúspěchům zmást a znovu a znovu se snažme být Živým Projevem Lásky pro sebe sama a Vše Živé.

To je Jedinou smysluplnou Cestou (nejen)tohoto období, nic víc a nic míň.

Vnímejme zářící Anděly, jak se neslyšně a přesto viditelně pohybují celým světem, prožívejme jejich doteky v srdcích a s pokorou se obracejme k (Jejich) Poselství Lásky. Není důležité jakým způsobem tak budeme činit. Podstatný je Čistý Záměr.

Ať už na procházce, svitu svíčky, Meditaci, Modlitbě, či dočista obyčejných činnostech se syťme se Božskou energií a z Ní tvořme své okamžiky tady a teď…

Buďme plynoucí Láskou v dočista obyčejných momentech našich každodenností a to nejdůležitější nechme Přirozeně samo dít…

Nic víc a nic míň.

 

Je nejtemnější období v roce, tma je všude kolem. Vše temné uvnitř i vně vystupuje na povrch. Ve svých Životech cítíme náročnost tohoto času a zažíváme, jak rozmanitá témata přicházejí ze všech stran.

Buďme v Důvěře ke Světlu, k němuž směřujme Pozornost. Ono je Zdrojem naší Naděje pro období tmy, Svatyni svého srdce udržujme plnou teplé bezpodmínečné Lásky.

Čerpejme Moudrost v Jedinečném Poselství Adventu, jehož nejznámějším symbolem je věnec-kruh, vyjádření potemnělého Slunce a Nekonečného Propojení Všeho. Na Nebi i Zemi. S každou zapálenou svící na Adventním věnci přichází více Světla, které, když v Jednotném kruhu spojí všechny své Síly, rozzáří Věčné Světlo Božské Lásky, právě tak jako obrozené Slunce.

Na věnci nezapalujeme „jen Svíce“ ale jejich symboly, jimiž jsou: Naděje, Mír, Sounáležitost, Láska (pro každý týden přichází oživení po sobě jmenovaných energií) a naším úkolem je kultivovat tyto kvality uvnitř i vně svého bytí. Jestliže jsme v tomto Jedinečném období ponořeni v sobě, tak se nám Vše důležité ukazuje v plné kráse.

Slunce, chystajíce se na Slunovrat, v tomto čase prochází velice silným překódováním svých Sil, z nichž nám posléze rozzáří Jedinečné Živé energie pro další cyklus Života a každému z nás namíchá, nač budeme Připraveni.

A připravenost každého bude odrazem toho, v jak hlubokém Záměru Lásky jsme nyní. Jakým způsobem nynější období tmy Prožijeme a svá témata napojíme Láskou, Odpuštěním, Laskavostí, Pokorou, Smířením a především Bezvýhradností k sobě i druhým, čímž připravujeme své vnitřní nádoby pro Přijetí Darů Královského Světla Slunce.

Nenechme se zmást iluzí co je právě nyní důležité a vnímejme, jaká je naše Opravdová úloha na Zemi. Otevírejme se tmě uvnitř i vně a spatřujme Světlo ve Všem co Je…

Tichá Láska Andělů, která plyne z nekončících zástupů nám Je každým okamžikem Živou podporou, ze které tady a teď máme Jedinečnou možnost tvořit svůj Záměr Lásky.

Otevírejme se nejhlubší, bezvýhradné a nekončící Lásce, kterou jsme vždy byli a buďme jí dál…

Nádherný čas Adventní v Pohlazení Světla, Vám přeji. Flavema Chariel

Mantra pro současné období:

 

                                           Andělská Láska nejhlubší sytí mé tělo, Vědomí, Duši..

                                                                     Nekonečno Světla mě plní.

                                                                             Mé Síly se obrozují.

 

 

Vyhledávání

Sociální sítě

Další články