fbpx
Nákupní košík

Blahodárné Meditace v kruhu Žen

Blahodárné Meditace v kruhu Žen

 

Ženy, které nemají zkušenosti s Meditacemi, říkávají,  že by si “to” přály zažít, ale mívají strach z vírů vlastních myšlenek, které by je prý rušily, domnívají se, že to nebudou umět, zkrátka (si) nevěří, že by to mohlo fungovat a zvládly to.

V Láskyplném soucitu vyprávím, že je dočista Přirozenou schopností každé Ženy Umění, v němž se dostává do niterné vnímavosti, ze které hebce tečou spojnice prolnutí s jemněhmotným světem Nebe a Země, Duchem Všeho.

Každá Žena je předurčena plynule procházet mezi světy, otevírat se, Přijímat a nechat skrze sebe tvořit Živou energii Lásky, v jejímž objetí je Život mnohem bohatší.

Je to Žena, která má Přirozenou schopnost být tůňkou Světla naplněnou po okraj, přetékat a svými prameny sytit svoji nejbližší Rodinu.

Ze Všeho, co je její součástí, přede své každodenní Příběhy, stejně tak se celou její Rodinou promítá Vše, co v Ní je Přítomno.

Nic víc a nic míň.

Žádná Žena nemá nic důležitějšího na práci, než být rozkvétajícím zhmotněním Života v nejčistší formě, jehož prameny Lásky je zaplavena, tehdy se rozzařují Světla Ženských Duší, pozvedávají energie celých Rodin, společnosti a probouzejí zářící vlny léčivých labyrintů, jež prostupují celou planetu.

Být Vědomou součástí tohoto Božského propojení je nejpřirozenějším posláním a Požehnáním každé z nás.

Je výsostně důležité, aby Ženy čerpaly a ve své každodennosti  si Vědomě tvořily prostor, v němž se odevzdají pokojnému stavu bytí prostřednictvím Meditace (Modlitby) skrze které se zjemňuje naše nitro a dochází k obrozujícím proměnám.

Posláním každé z nás je být otevřeným květem růže pojímající každou vyživující kapku rosy, která přichází ze Zdroje, v plynulosti nechat svůj květ rozkvétat, umožňovat neviditelné vůni, aby se rozproudila Životem a v trpělivosti jej v tichu sama sebe přiživovat krůpějemi rosy.

Rovněž je Přirozenou součástí a prastarou potřebou Všech Žen propojování se s ostatními Ženami v kruhu, v němž dochází k intenzivnějším účinkům, než kdybychom seděly zavřené samy doma a sebeupřímněji na sobě pracovaly, neboť  Síla Celku a společného záměru rozvíjí pevné kořeny do Země a vytváří voňavý sad násobící sladkou vůni každé z nás.

Tvořit a vzájemně být spolu s ostatními Ženami na stejných vlnách Života, Vesmíru, Matky Země, které tryskají okamžiky Meditací v pramenech nejzářivějšího Světla je péčí, vyživující naše rozkvétání, v němž jsme nasyceny absolutně Vším.

 

V pospolitém kruhu stejně naladěných Žen dochází k Jedinečnému obdarování právě tak, jak každá potřebuje, je připravena Přijmout a otevře se hýčkající koupeli Prožitků rozpíjející se každou buňkou a úrovní, jimiž jsme v Posvátném prostoru zaplaveny.

Každá přítomná Žena, nezávisle na tom, zda přichází prvně, nebo se účastní Meditací pravidelně, je součástí Posvátného kruhu, který je chráněn, podporován a především sycen z Přímého Zdroje Lásky, jež nás měkce jako něžná přikrývka halí a spojuje laskavými vlákny, v nichž k nám tiše proudí Andělé a další tisíce podporujících Průvodců, vytvářející léčivou Svatyni Světla, ve které je každá  z nás nasycena unikátním koktejlem živin, tak, jak pro svou etapu rozkvétání zrovna potřebuje.

Nevnímejte prosím tento článek jako reklamu na mé Meditace, ale jako inspiraci pro svůj vlastní Život, v němž se vrátíte k prastarým zvykům a dočista obyčejným potřebám svého Ženského lidství, které touží po tom, aby bylo součástí sesterského sdílení, dávání a přijímaní, jak tomu bylo odnepaměti a je Přirozenou Potřebou bytí každé rozkvétající Ženy dnešní rychlé společnosti.

Naše předchůdkyně se setkávaly při rozmanitých obřadech i jen tak, moudře vědíc jak důležitě vyživující jsou jedna pro druhou a v důvěrném prostoru  jedna dávala, přijímala, zrcadlila, odpovídala a spojovala články Uvědomění druhé “jen tím” že byla přítomna… a v tomto duchu jsou Prožitkové Meditace, které pod ochranou Společenství Bohyní pořádám.

Jsem nástrojem pokorné odevzdanosti, jimž tečou nejhlubší děje Světla rozpíjející se tichými nitry Žen v Meditaci Živou energií Lásky Přítomných duchovních Průvodců, jejichž mnohaúrovňové obdarování tiše proudí skrze celý Ženský kruh, ve kterém každá Jedinečně, sama za sebe a přesto s druhými prolnutá Přijímá Božské záchvěvy nesdělitelně hlubokých energií ve vlastních tichých Prožitcích.

Meditace, které s nejhlubší péčí pořádám a pod přímým vedení Bytostí Světla se na ně pozvolně připravuji vždy Jedinečně několik dnů v tuto chvíli nepořádám pro davy, tudíž na ně nemohu zvát Všechny Ženy z mé blízkosti a jestliže právě Vy, milá rozkvétající Ženo, toužíte, abych se stala Vaší Průvodkyní Meditací ve společenství Božském, neostýchejte se dát vědět o Vašem zájmu, ráda Vás, bude-li to v Souladu, budu kontaktovat.

Jestliže toužíte po “něčem takovém” ve svém okolí vyšlete přání svého Srdce, spojte se svými kořeny, otevřete Vesmíru, rozvoňte svůj rozkvétající květ a nechte se s důvěrou vést právě tam, kam budete vedena.

Děkuji Všem Ženám, které spolu se mnou rozkvétají a s důvěrou do našeho Posvátného prostoru z menších i velikých vzdáleností (nejen) naší vlasti přijíždění.

 

S Láskou Flavema.

Vyhledávání

Sociální sítě

Další články