fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Blahodárné Meditace v kruhu Žen

Ženy, které nemají zkušenosti s meditacemi, říkávají,  že by si „to“ přály zažít, ale mívají strach z vírů vlastních myšlenek, které by je prý rušily, domnívají se, že to nebudou umět, zkrátka (si) nevěří, že by to mohlo fungovat a že by to zvládly.

V láskyplném soucitu vyprávím, že je dočista přirozenou schopností každé ženy umění, v němž se dostává do niterné vnímavosti, ze které hebce tečou spojnice prolnutí s jemněhmotným světem Nebe a Země, duchem všeho.

💗💗💗

Každá žena je předurčena plynule procházet mezi světy, otevírat se, přijímat a nechat skrze sebe tvořit živou energii lásky, v jejímž objetí je život mnohem bohatší.

💗💗💗

Je to žena, která má přirozenou schopnost být tůňkou světla naplněnou po okraj, přetékat a svými prameny sytit svoji nejbližší rodinu.

Ze všeho, co je její součástí, přede své každodenní příběhy, stejně tak se celou její rodinou promítá vše, co v ví je přítomno. Nic víc a nic míň.

Žádná žena nemá nic důležitějšího na práci, než být rozkvétajícím zhmotněním života v nejčistší formě, jehož prameny lásky je zaplavena. Tehdy se rozzařují světla ženských duší, pozvedávají se energie celých rodin a společnosti a probouzejí se zářící vlny léčivých labyrintů, jež prostupují celou planetu.

💗💗💗

Být vědomou součástí tohoto božského propojení je nejpřirozenějším posláním a požehnáním každé z nás.

💗💗💗

Je výsostně důležité, aby ženy čerpaly a ve své každodennosti si vědomě tvořily prostor, v němž se odevzdají pokojnému stavu bytí prostřednictvím meditace (modlitby), skrze které se zjemňuje jejich nitro a dochází k obrozujícím proměnám.

Posláním každé z nás je být otevřeným květem růže pojímající každou vyživující kapku rosy, která přichází ze zdroje, v plynulosti nechat svůj květ rozkvétat, umožňovat neviditelné vůni, aby se rozproudila životem a v trpělivosti jej v tichu sama sebe přiživovat krůpějemi rosy.

Rovněž je přirozenou součástí a prastarou potřebou všech žen propojování se s ostatními ženami v kruhu, v němž dochází k intenzivnějším účinkům, než kdybychom seděly zavřené samy doma a sebeupřímněji na sobě pracovaly, neboť  síla celku a společného záměru rozvíjí pevné kořeny do země a vytváří voňavý sad násobící sladkou vůni každé z nás.

Tvořit a vzájemně být spolu s ostatními ženami na stejných vlnách života, vesmíru, Matky Země, které tryskají okamžiky meditací v pramenech nejzářivějšího světla, je péčí vyživující naše rozkvétání, v němž jsme nasyceny absolutně vším.

V pospolitém kruhu stejně naladěných žen dochází k jedinečnému obdarování právě tak, jak každá potřebuje, je připravena přijmout a otevře se hýčkající koupeli prožitků rozpíjející se každou buňkou a úrovní, jimiž jsme v posvátném prostoru zaplaveny.

Každá přítomná žena, nezávisle na tom, zda přichází prvně, nebo se účastní meditací pravidelně, je součástí posvátného kruhu, který je chráněn, podporován a především sycen z přímého zdroje lásky. Zdroje, jež nás měkce, jako něžná přikrývka halí a spojuje laskavými vlákny, v nichž k nám tiše proudí andělé a další tisíce podporujících průvodců, vytvářející léčivou svatyni světla, ve které je každá  z nás nasycena unikátním koktejlem živin tak, jak pro svou etapu rozkvétání zrovna potřebuje.

Nevnímejte prosím tento článek jako reklamu na mé meditace, ale jako inspiraci pro svůj vlastní život, v němž se vrátíte k prastarým zvykům a dočista obyčejným potřebám svého ženského lidství, které touží po tom, aby bylo součástí sesterského sdílení, dávání a přijímaní, jak tomu bylo odnepaměti a je přirozenou potřebou bytí každé rozkvétající ženy dnešní rychlé společnosti.

💗💗💗

Naše předchůdkyně se setkávaly při rozmanitých obřadech i jen tak, moudře vědíc, jak důležitě vyživující jsou jedna pro druhou a v důvěrném prostoru jedna dávala, přijímala, zrcadlila, odpovídala a spojovala články uvědomění druhé „jen tím“, že byla přítomna. A v tomto duchu jsou prožitkové meditace, které pod ochranou společenství bohyní pořádám.

💗💗💗

 

Jsem nástrojem pokorné odevzdanosti, jimž tečou nejhlubší děje světla, rozpíjející se tichými nitry žen v meditaci živou energií lásky přítomných duchovních průvodců, jejichž mnohaúrovňové obdarování tiše proudí skrze celý ženský kruh, ve kterém každá jedinečně, sama za sebe, a přesto s druhými prolnutá, přijímá božské záchvěvy nesdělitelně hlubokých energií ve vlastních tichých prožitcích.

Na meditace, které s nejhlubší péčí a pod přímým vedení bytostí světla pořádám, se pozvolně připravuji vždy několik dnů a nepořádám je pro davy, tudíž na ně nemohu zvát všechny ženy z mé blízkosti.

Jestliže právě Vy toužíte, abych se stala Vaší průvodkyní meditací ve společenství božském, neostýchejte se dát vědět o Vašem zájmu, ráda Vás budu, bude-li to v souladu, kontaktovat.

Jestliže toužíte po „něčem takovém“ ve svém okolí, vyšlete přání svého srdce, spojte se svými kořeny, otevřete vesmíru, rozvoňte svůj rozkvétající květ a nechte se s důvěrou vést právě tam, kam budete vedena.

Děkuji všem ženám, které spolu se mnou rozkvétají a s důvěrou do našeho posvátného prostoru z menších i velikých vzdáleností (nejen) naší vlasti přijíždění.

S Láskou,
Radana

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články