fbpx skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Blahodárné Meditace v kruhu Žen

Blahodárné Meditace v kruhu Žen

 

Ženy, které nemají zkušenosti s Meditacemi, říkávají,  že by si “to” přály zažít, ale mívají strach z vírů vlastních myšlenek, které by je prý rušily, domnívají se, že to nebudou umět, zkrátka (si) nevěří, že by to mohlo fungovat a zvládly to.

V Láskyplném soucitu vyprávím, že je dočista Přirozenou schopností každé Ženy Umění, v němž se dostává do niterné vnímavosti, ze které hebce tečou spojnice prolnutí s jemněhmotným světem Nebe a Země, Duchem Všeho.

Každá Žena je předurčena plynule procházet mezi světy, otevírat se, Přijímat a nechat skrze sebe tvořit Živou energii Lásky, v jejímž objetí je Život mnohem bohatší.

Je to Žena, která má Přirozenou schopnost být tůňkou Světla naplněnou po okraj, přetékat a svými prameny sytit svoji nejbližší Rodinu.

Ze Všeho, co je její součástí, přede své každodenní Příběhy, stejně tak se celou její Rodinou promítá Vše, co v Ní je Přítomno.

Nic víc a nic míň.

Žádná Žena nemá nic důležitějšího na práci, než být rozkvétajícím zhmotněním Života v nejčistší formě, jehož prameny Lásky je zaplavena, tehdy se rozzařují Světla Ženských Duší, pozvedávají energie celých Rodin, společnosti a probouzejí zářící vlny léčivých labyrintů, jež prostupují celou planetu.

Být Vědomou součástí tohoto Božského propojení je nejpřirozenějším posláním a Požehnáním každé z nás.

Je výsostně důležité, aby Ženy čerpaly a ve své každodennosti  si Vědomě tvořily prostor, v němž se odevzdají pokojnému stavu bytí prostřednictvím Meditace (Modlitby) skrze které se zjemňuje naše nitro a dochází k obrozujícím proměnám.

Posláním každé z nás je být otevřeným květem růže pojímající každou vyživující kapku rosy, která přichází ze Zdroje, v plynulosti nechat svůj květ rozkvétat, umožňovat neviditelné vůni, aby se rozproudila Životem a v trpělivosti jej v tichu sama sebe přiživovat krůpějemi rosy.

Rovněž je Přirozenou součástí a prastarou potřebou Všech Žen propojování se s ostatními Ženami v kruhu, v němž dochází k intenzivnějším účinkům, než kdybychom seděly zavřené samy doma a sebeupřímněji na sobě pracovaly, neboť  Síla Celku a společného záměru rozvíjí pevné kořeny do Země a vytváří voňavý sad násobící sladkou vůni každé z nás.

Tvořit a vzájemně být spolu s ostatními Ženami na stejných vlnách Života, Vesmíru, Matky Země, které tryskají okamžiky Meditací v pramenech nejzářivějšího Světla je péčí, vyživující naše rozkvétání, v němž jsme nasyceny absolutně Vším.

 

V pospolitém kruhu stejně naladěných Žen dochází k Jedinečnému obdarování právě tak, jak každá potřebuje, je připravena Přijmout a otevře se hýčkající koupeli Prožitků rozpíjející se každou buňkou a úrovní, jimiž jsme v Posvátném prostoru zaplaveny.

Každá přítomná Žena, nezávisle na tom, zda přichází prvně, nebo se účastní Meditací pravidelně, je součástí Posvátného kruhu, který je chráněn, podporován a především sycen z Přímého Zdroje Lásky, jež nás měkce jako něžná přikrývka halí a spojuje laskavými vlákny, v nichž k nám tiše proudí Andělé a další tisíce podporujících Průvodců, vytvářející léčivou Svatyni Světla, ve které je každá  z nás nasycena unikátním koktejlem živin, tak, jak pro svou etapu rozkvétání zrovna potřebuje.

Nevnímejte prosím tento článek jako reklamu na mé Meditace, ale jako inspiraci pro svůj vlastní Život, v němž se vrátíte k prastarým zvykům a dočista obyčejným potřebám svého Ženského lidství, které touží po tom, aby bylo součástí sesterského sdílení, dávání a přijímaní, jak tomu bylo odnepaměti a je Přirozenou Potřebou bytí každé rozkvétající Ženy dnešní rychlé společnosti.

Naše předchůdkyně se setkávaly při rozmanitých obřadech i jen tak, moudře vědíc jak důležitě vyživující jsou jedna pro druhou a v důvěrném prostoru  jedna dávala, přijímala, zrcadlila, odpovídala a spojovala články Uvědomění druhé “jen tím” že byla přítomna… a v tomto duchu jsou Prožitkové Meditace, které pod ochranou Společenství Bohyní pořádám.

Jsem nástrojem pokorné odevzdanosti, jimž tečou nejhlubší děje Světla rozpíjející se tichými nitry Žen v Meditaci Živou energií Lásky Přítomných duchovních Průvodců, jejichž mnohaúrovňové obdarování tiše proudí skrze celý Ženský kruh, ve kterém každá Jedinečně, sama za sebe a přesto s druhými prolnutá Přijímá Božské záchvěvy nesdělitelně hlubokých energií ve vlastních tichých Prožitcích.

Meditace, které s nejhlubší péčí pořádám a pod přímým vedení Bytostí Světla se na ně pozvolně připravuji vždy Jedinečně několik dnů v tuto chvíli nepořádám pro davy, tudíž na ně nemohu zvát Všechny Ženy z mé blízkosti a jestliže právě Vy, milá rozkvétající Ženo, toužíte, abych se stala Vaší Průvodkyní Meditací ve společenství Božském, neostýchejte se dát vědět o Vašem zájmu, ráda Vás, bude-li to v Souladu, budu kontaktovat.

Jestliže toužíte po “něčem takovém” ve svém okolí vyšlete přání svého Srdce, spojte se svými kořeny, otevřete Vesmíru, rozvoňte svůj rozkvétající květ a nechte se s důvěrou vést právě tam, kam budete vedena.

Děkuji Všem Ženám, které spolu se mnou rozkvétají a s důvěrou do našeho Posvátného prostoru z menších i velikých vzdáleností (nejen) naší vlasti přijíždění.

 

S Láskou Flavema.

5 komentářů k zobrazení

 1. Mockrát děkuji za tento článek, a vše, co je v něm napsáno, podepisuji 🙂 Vašich meditací se účastní pravidelně a prožívat ty malé či větší zázraky, užívat si krásného prostředí, rituálů a společnosti dalších Žen (s “propojením” a podpořením se navzájem) je dnes už nedílnou součástí mého života. Přála bych všem ženám a dívkám tohle zažívat 🙂 já mám velké štěstí, že to mám tak blízko ….. i když vlastně – co je blízko a co daleko 😉 😉 <3 Hanka

 2. Andělské Meditace vedené Radanou jsou pro mě velkým Darem, Svátkem, časem stráveným sama se sebou, se svojí Duší. Je to Požehnaný čas, který je a není tady a teď, je to takový meziprostor, čas odpočinku, ale zároveň velké práce, které předchází určitý čas příprav a nalaďování. Jsem velmi vděčna za to, že smím, že se smím těchto krásných nadčasových a hluboce očistných Meditací účastnit. Jsem vždy velmi potěšena a vážím si toho, když mi přijde pozvánka na společné setkání, na které se velmi těším. Je příjemné se setkat s ostatními ženami, které už ze společných Meditací znám, vidět, jak se posouvají, jak rozkvétají, jak pracují na sobě samé. Líbí se mi i závěrečné sdílení, jak která žena prožila svoji Meditaci, co se jí odkrylo a bylo umožněno zažít.
  Děkuji z celého srdce, že mám tu možnost a dostala jsem svolení být na těchto Meditacích. Obohacují můj život, učí mě naslouchat sama sobě, své intuici, být ve svém středu a jsou pro mě vždy velkým Požehnáním. Informace, pocity, prožitky, emoce, které si v Meditacích prožívám jsou pro mě v dnešním světě velkým Darem, Nadějí a Světlem. M.F.

 3. Děkuji za tak hodnotné psaní o skutečném Ženství, neboť je tento pojem opravdu zabarven “kde-čím”. Ano jen ten nejjednodušší a zároveň nejplnější stav každodennosti ženy, je tou největší modlitbou. Moc krásně napsané.

 4. Jsem nesmírně vděčná, že se mohu účastnit něčeho, tak obohacujícího, jako jsou Radaniny ženské meditace. V životě jdou chvíle, kdy prožíváme tíživé situace, náročné na psychiku. Nebo naopak, chvíle velmi radostné. Vždy si velice užívám tu podporu kruhu žen, až sestersky pojatou, kdy má radost se násobí a naopak smutek odchází..
  Každá meditace je jedinečná, osobitá a neopakovatelná. V posvátných kruzích se nám dostává nepřeberné množství energetických darů. Jsme hýčkány a obdarovány.
  Na svém životě mohu pozorovat posun a vývoj. A za to moc děkuji.

 5. Drahá Radano Flavemo Chariel,

  převelice děkuji za tu úžasnou jarní meditaci, slova díků ani nejsou schopna vyjádřit, co pro mě tato meditace znamenala.

  Děkuji, Vám i andělům a všem zářícím bytostem skvostné říše matky země, že jsem mohla být součástí této síly zrození, síly odevzdávání starého a bolavého, starých strachů a kamenů bolesti a tíhy. Děkuji, že jsem mohla odevzdat nepotřebné a načerpat energii do krásných nových začátků na mojí světelné cestě snů.

  Děkuji za kouzlo, které se dělo a stále děje. Kouzlo, jehož jste vy prostředníkem, zprostředovatelm, poslem….skrze vaše ruce a slova se dějí zázraky a lidé se znovu rodí – procitávají a jejich duše libě plane, třepotá se jako motýlí křídla v rajské zahradě plné nádherného světla, jasu, barev, slunce. V říši zázraků a divů světa, v říši andělů a motýlů, v říši všech světelných bytostí, v říši snů a naplněných poselství, v říši všeho MOHU A KONÁM V TOM NEJVYŠŠÍM ZÁMĚRŮ S POKOROU A ÚCTOU KE VŠEMU ŽIVÉMU.

  S velkou úctou k Vám a matce Zemi, všem světelným bytostem, Andělům a jejich podpoře

  S láskou Markéta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top