skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Je nádherné Tvoření, plné Živých vibrací Lásky, které protékají mým Srdcem a v dokonalém koncertu těch nejjemnějších symfonií probouzejí Sílu Posvátného prostoru ohromující krásy, ve které Tvořím. Vnořena v hlubokosti teplého Bohatství Matky Země, zahalena průsvitnými pavučinkami Vesmíru, v Propojení s Duší, pro kterou Svíčka přichází, Tvořím z vláken Světla. Tyto Svíčky jsou Zdrojem neuvěřitelné Síly, Podpory, Lásky, Síly, Poselství, Pravdy, Léčení… Od všeho právě tolik, kolik Duše člověka pro kterého je tvořena potřebuje, je schopna (a dovolí si) Přijmout a Boží Pomoci se otevřít. V dokonalé Rovnováze v nich je Vše, právě tak jak je třeba pro vnitřní i vnější vývin.

Osobní Andělská svíčka je Obdarováním Lásky, Odpuštění, Hojení, Milosti, Soucitného otevření Božských Sil pro Vaši Životní Cestu, ať už jste kdekoliv. Je cennou posilou pro Proces, ve kterém Jste a v němž k Vám „přijde“, odkrývající Vám potřebné Vědění a Symboly, které vyjeví další mnohé indicie v Sounáležitosti se Vším Děním. Tvoří jasný „Most“ mezi naším Vědomím a Duší. Kdo (si) dovolí a umožní, přichází skrze ni Pravdivé Prozření, intenzivně spojující s Přítomností.

Osobní Andělská svíčka podporuje Záměry, vycházející ze Světla Duše, z Lásky Srdce, z Čisté existence naší Bytosti. Je Vše Objímajícím Poselstvím, které JE posilňujícím elixírem, skrze který smějí Ožívat sny, vize, přání, Záměry – přirozeně jen takové, které jsou v Souladu s Vesmírem, Vaší Cestou a Plánem Duše. Velmi ráda je Tvořím pro druhé, ale také sobě samé (Kovářova kobyla bosa nechodí) neboť jsou prostě Kouzelné.

Osobní Andělskou Svíčku si můžete objednat pro sebe, nebo své blízké. Při objednání prosím uveďte jméno a příjmení pro koho je určena, můžete uvést i datum narození (mnohdy to není nutné) neboť naše Duše se Nekonečně rozprostírají mezi časy. Jestliže toužíte do Vaší Svíčky vložit nějaký svůj Záměr, tak jej rovněž připište a jestli cítíte, že chcete nechat její Tvoření volně v Pospolitosti Všeho proudit tak nemusíte psát nic.

Stvoření Osobní Svíčky je Děj, který obvykle trvá několik dnů, ale i týdnů a její Tvoření je Čistým, Trpělivým a Láskyplným Procesem, kterým jsem vedena.

Za jak dlouho bude Vaše Svíčka hotová, velikost Svíčky (jsou dvě varianty) ani samotnou kresbu, která je obvykle velmi krásná a pracná nemohu ovlivnit. Každou Osobní Svíčku začínám Tvořit v okamžiku, kdy se rozezní ty správné vlny, probouzející Jedinečný projev, který Oživuje právě Vaši Jedinečnou Svíčku. Ve správný okamžik, dokonalé načasování, Připravenost a Zralost se Vše začne dít a zrovna tak, se i s Vaší Svící setkáte.

Cena za Andělskou Osobní Svíčku je 950-1450,-Kč.

V případě vašeho zájmu o Osobní svíčku/obraz/šperk mě prosím kontaktujte na info@pramensvetla.cz

Back To Top