fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Čas tónů našeho nitra

Podzimní čas je obdobím rekapitulace, zamyšlení, vztahování se k minulosti, propouštění toho, co už nám neslouží, co nám bere příliš mnoho energie a nepřináší kýžený efekt růstu a rozšiřování se.
Je to také období vzpomínání, spojování se s našimi kořeny, s našimi předky.
Období, kdy si můžeme pokládat otázky:

  • Co nám do života přinesli, jak pokračujeme ve vizích, které oni započali?
  • Čím nás ovlivnili?
  • Co jako rod neseme?
  • Kam se ubíráme?
  • Za co jsme jim vděční?
  • Tíží nás něco?

 

Otevírají se brány posmrtného života, sféry Nebe a my v tomto období často uvolňujeme své vzpomínky, lásku, ale i nevyslovená slova, či neprojevené činy směrem k blízkým za jejich života do jemných rovin. Od našeho pozemského světa doslova plyne tisíce zářících mostů Lásky našich srdcí do mnoha rozměrných světů Věčnosti k těm, s nimiž jsme spojení. A ať už víme, či nevíme, tak naše napojení na předky, i ty, které jsme nikdy nespatřili je velmi hluboké, a otisky padesáti generací před námi z linie obou rodů v nás žijí a vytvářejí mnoho podob našeho vlastního prožívání.

V této době je doslova nakumulována možnost hlubokého propuštění, odpuštění a uzdravení i velice zásadních, a do našich všech těl, vrytých vzorců, protože dochází k nádherným energetickým přenosům, v nichž všechny sféry skrze sebe prodlévají obrovsky nádherné jiskření milosti, které se přirozeně dotýká každého z nás.

Nashromážděná energie veškerých cest našich předků v těchto dnech stáčí své frekvence do magického labyrintu, do něhož máme možnost vstoupit a projít opravdově zásadními okamžiky a silnými momenty, v nichž odžijeme a pocítíme jejich vyslanou sílu. Sílu svého rodu, sílu sebe sama a své jasné vnitřní volby co a jak chci, díky které dochází k posunutí ve vlastním bytí.

V tomto období se silně dotýkejme svého vnitřního světa, svých pocitů, vrstev své duše a rovin. Nechme se vtahovat do něžného tónu svého nitra a současně miřme svojí pozorností do ticha svých kořenů. Do brány posmrtného života, místa, kde každý z nás byl a každý z nás tam opětovně směřuje. Dotýkejme se Nebeských sfér vzpomínkami na své bližní a věřte, že mnoho Duší nyní u jejich bran čeká na naše vzpomínky, na naši lásku, která otevírá cestu do Nebes.

Zapalme v této době vzpomínání svíčku Srdce Království Nebes a ponořme se do toho nejdůležitějšího – svého citu a schopnosti milovat své blízké, sami sebe a svůj Život.

Uvolňujme a plňme sami sebe živou láskou, nechme se prostupovat silou modlitby, svých čistých záměrů, tiše rozjímejme v přírodě i u svící a nechme uvnitř sebe ožít čistou energii svého nekonečného Božství.

Ponoření se do sebe, do nitra, do světla své duše, opravdovosti nás vybízí k dalším otázkám:

  • Co tam nacházíme?
  • Kam jsme se za uplynulý rok posunuli, kam jsme došli?
  • Je něco, co jsme nevyslovili, co nevyšlo na světlo světa, neseme to uvnitř a možná nás to i tíží?

💗💗💗

Nastává čas otevřít staré rány, křivdy našich předků, abychom je už nemuseli nést dále, abychom je nepředávali další generaci. Očištění a propuštění. Božství. Ponoření se do vděčnosti, laskavosti, soucitu a pochopení. Hluboké odpuštění a posun.

💗💗💗

Laskavou průvodkyní v této době vzpomínání nám může být svíčka SRDCE KRÁLOVSTVÍ NEBES, která je branou do průzračných světů, do nekončícího blaha, domova věčnosti, do čistého světla a místa spočinutí duší našich blízkých zesnulých. Je mostem, který nás může propojit s dušemi předků, kteří už nejsou mezi námi.

Zažehněme plamen svíčky, ponořme se hluboko do svého nitra a ticha. Zkusme vyslovit to, k čemu za jejich života nebyla příležitost, dnes si to můžeme vyříkat, zahojit nebo jen docela obyčejně zavzpomínat na krásné dny a události, které jsme společně prožili. Každá svíčka slouží pro propojení se s jednou duší. Pokud chcete navnímat více vašich blízkých, použijte vždy jednu svíci pro jednu bytost, která vás opustila.

Svíčka je také nádherným průvodcem v okamžicích, kdy se loučíme, procházíme fázemi truchlení, smutku a smiřování se se smrtí někoho blízkého. Ale může být i našim osobním průvodcem, když propouštíme staré programy, které nám už neslouží, které už nechceme nést dále. Vytváříme tak prostor pro nové, jež nás může posunout dále. Svíce povznáší naše vibrace a napojuje nás na Božskou lásku, soucit, mír a opravdovou vděčnost. Nechte její světlo promlouvat k vaší duši.

Přeji všem nádherný podzimní čas.

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články