fbpx
Nákupní košík

Čas tónů našeho nitra

Podzimní čas je obdobím rekapitulace, zamyšlení, vztahování se k minulosti, propouštění toho, co už nám neslouží, co nám bere příliš mnoho energie a nepřináší kýžený efekt růstu a rozšiřování se.
Je to také období vzpomínání, spojování se s našimi kořeny, s našimi předky.
Období, kdy si můžeme pokládat otázky:

  • Co nám do života přinesli, jak pokračujeme ve vizích, které oni započali?
  • Čím nás ovlivnili?
  • Co jako rod neseme?
  • Kam se ubíráme?
  • Za co jsme jim vděční?
  • Tíží nás něco?

 

Otevírají se brány posmrtného života, sféry Nebe a my v tomto období často uvolňujeme své vzpomínky, lásku, ale i nevyslovená slova, či neprojevené činy směrem k blízkým za jejich života do jemných rovin. Od našeho pozemského světa doslova plyne tisíce zářících mostů Lásky našich srdcí do mnoha rozměrných světů Věčnosti k těm, s nimiž jsme spojení. A ať už víme, či nevíme, tak naše napojení na předky, i ty, které jsme nikdy nespatřili je velmi hluboké, a otisky padesáti generací před námi z linie obou rodů v nás žijí a vytvářejí mnoho podob našeho vlastního prožívání.

V této době je doslova nakumulována možnost hlubokého propuštění, odpuštění a uzdravení i velice zásadních, a do našich všech těl, vrytých vzorců, protože dochází k nádherným energetickým přenosům, v nichž všechny sféry skrze sebe prodlévají obrovsky nádherné jiskření milosti, které se přirozeně dotýká každého z nás.

Nashromážděná energie veškerých cest našich předků v těchto dnech stáčí své frekvence do magického labyrintu, do něhož máme možnost vstoupit a projít opravdově zásadními okamžiky a silnými momenty, v nichž odžijeme a pocítíme jejich vyslanou sílu. Sílu svého rodu, sílu sebe sama a své jasné vnitřní volby co a jak chci, díky které dochází k posunutí ve vlastním bytí.

V tomto období se silně dotýkejme svého vnitřního světa, svých pocitů, vrstev své duše a rovin. Nechme se vtahovat do něžného tónu svého nitra a současně miřme svojí pozorností do ticha svých kořenů. Do brány posmrtného života, místa, kde každý z nás byl a každý z nás tam opětovně směřuje. Dotýkejme se Nebeských sfér vzpomínkami na své bližní a věřte, že mnoho Duší nyní u jejich bran čeká na naše vzpomínky, na naši lásku, která otevírá cestu do Nebes.

Zapalme v této době vzpomínání svíčku Srdce Království Nebes a ponořme se do toho nejdůležitějšího – svého citu a schopnosti milovat své blízké, sami sebe a svůj Život.

Uvolňujme a plňme sami sebe živou láskou, nechme se prostupovat silou modlitby, svých čistých záměrů, tiše rozjímejme v přírodě i u svící a nechme uvnitř sebe ožít čistou energii svého nekonečného Božství.

Ponoření se do sebe, do nitra, do světla své duše, opravdovosti nás vybízí k dalším otázkám:

  • Co tam nacházíme?
  • Kam jsme se za uplynulý rok posunuli, kam jsme došli?
  • Je něco, co jsme nevyslovili, co nevyšlo na světlo světa, neseme to uvnitř a možná nás to i tíží?

💗💗💗

Nastává čas otevřít staré rány, křivdy našich předků, abychom je už nemuseli nést dále, abychom je nepředávali další generaci. Očištění a propuštění. Božství. Ponoření se do vděčnosti, laskavosti, soucitu a pochopení. Hluboké odpuštění a posun.

💗💗💗

Laskavou průvodkyní v této době vzpomínání nám může být svíčka SRDCE KRÁLOVSTVÍ NEBES, která je branou do průzračných světů, do nekončícího blaha, domova věčnosti, do čistého světla a místa spočinutí duší našich blízkých zesnulých. Je mostem, který nás může propojit s dušemi předků, kteří už nejsou mezi námi.

Zažehněme plamen svíčky, ponořme se hluboko do svého nitra a ticha. Zkusme vyslovit to, k čemu za jejich života nebyla příležitost, dnes si to můžeme vyříkat, zahojit nebo jen docela obyčejně zavzpomínat na krásné dny a události, které jsme společně prožili. Každá svíčka slouží pro propojení se s jednou duší. Pokud chcete navnímat více vašich blízkých, použijte vždy jednu svíci pro jednu bytost, která vás opustila.

Svíčka je také nádherným průvodcem v okamžicích, kdy se loučíme, procházíme fázemi truchlení, smutku a smiřování se se smrtí někoho blízkého. Ale může být i našim osobním průvodcem, když propouštíme staré programy, které nám už neslouží, které už nechceme nést dále. Vytváříme tak prostor pro nové, jež nás může posunout dále. Svíce povznáší naše vibrace a napojuje nás na Božskou lásku, soucit, mír a opravdovou vděčnost. Nechte její světlo promlouvat k vaší duši.

Přeji všem nádherný podzimní čas.

Vyhledávání

Sociální sítě

Další články