fbpx
Objednávky přijaté 10.-16.6.2024 budeme z důvodu pracovní cesty expedovat v pondělí 17.6.2024. Děkujeme za pochopení:-)
Nákupní košík

Duhové tóny stromů Života

Cítím nádherně teplý, živoucí a nesmírně láskyplný nádech. Je jako ten nejvoňavější, nejlaskavější nádech zamilované Bytosti, který mě dojímá. Prožívám tetelení ve svém srdci, těle, které dalo vzniknout Životu mých dětí, jejich placentám a nádherně laskavé spojení sebe sama s Matkou Zemí. Její něžné nadechnutí mě nyní obklopuje, chvějící se vibrace sálající okolo Stromků našich dětí se vlní neskonalým blahem a já mám dojem, že se snad celé mé srdce rozstřelí na všechny strany světa, jak moc velkou vděčnost cítím.

Štěstí, tak hluboké a nepopsatelné, o které se toužím podělit a které ožilo z pramene Života, mi připomíná nepopsatelnou hloubku oné ryzosti, jež jsem prožila od okamžiků narození našich dětí až po opečování jejich placent, které s Matkou Zemí splynuly. Kdykoliv jsem v blízkosti Stromů našich dětí, zaplavuji je směsicí lásky, pokory a díků a na oplátku od nich cítím tiché vyprávění šumícího Života, v němž plyne tolik mnoho bohatství. Nyní, v listopadových dnech, kdy mají mé děti narozeniny je to jiné, hlubší.

 

Autorka obrazu: Amirelle (https://www.alchymiq.cz/tree-of-wisdom). Ve chvíli, kdy jsem napsala článek, ona vytvořila obraz, který dokonale souzní a vystihuje podobu mých slov. Nádherná souhra 💗.

Jako kdyby Země pod kořeny jejich Stromů hlasitě vydechovala a svým dechem záměrně tvořila hebce barevné Světlo prostupující na svůj povrch. Jako kdyby ze všech skulin a pórů sebe sama dávala to nejhlubší požehnání, které je právě tady a teď, v této přítomnosti aktivováno do těch nejvyšších možných frekvencí, v nichž se láskyplně vine její čarokrásná esence, nesoucí slavnostní rytmus.

Životadárné bohatství veškerého Života naší planety je tak nekonečně štědré a jeho viditelná i neviditelná vlákna prorůstají naše pozemské cesty mnohem více zásadně, než si to zpravidla v běžných všedních dnech jsme sto uvědomit. A přesto z nich vstřebáváme mnohdy jen malé množství vyživujících darů, neboť nám jako lidstvu chybí to pra-základní napojení. Tiché vlnění dechu, který se hladivě rozprostírá cestami, jež jsou pro nás Podstatou Boží stvořeny.

 

 

Vlnění dechu, nezaměnitelně tepe v symbióze s naším posláním, úlohou a naším místem na Zemi, které tolik lidí složitě hledá. Brána na Zemi, je každé rodící se bytosti otevřena, tvoří energetický Osobní portál a aktivuje v narozeném dítěti zásadní otisk pro jeho Život. Většině z nás se „díky“ rutinním postupům nemohla naplno otevřít a darovat žehnající polibek, jimž bychom se naplno otevřeli svému pozemskému životu a veškerému bohatství, jež pro nás bylo Stvořeno.

Namísto důvěry, lásky, bezpečí a milujícího přijetí jsme po našem příchodu prožili strach, bolestné oddělení a vytržení z Božského blaha a tak jsme byli ochuzeni (s rozsáhlými důsledky) o zásadní esenci Života, která by námi rozkvétala. Osobní portál pro Život na Zemi je pilířem k našemu vztahu k sobě a veškerému prožívání bohatství Života. Prociťuji (pokolikáté už, a přesto zas a znovu jinak), jak mocně, jak nenahraditelně a jak hluboce ovlivňuje od samého základu náš vztah k Životu, k sobě sama a polovině svého Já, díky které Jsme.

Provedla jsem mnoho lidí nádhernými Placentovými rituály, v nichž mnozí plakali štěstím a prvně v Životě pocítili, jaké to je zavnímat své kořeny, sebe sama, vyživení, svoji sílu a své místo na Zemi. Tolik maminek si uvědomilo, jak stíny narození jejich dětí, ať už jim je pár měsíců, pět let, anebo třeba 30, jejich potomky nekompromisně drží v zajetí a nedovoluje se naplno nadechnout Života. Tolik žen při práci s tématem narození svých dětí zpětně pocítilo Mocnou léčivou sílu, ke které se nikdy není pozdě poklonit a přijmout.

To nepopsatelné splynutí s milujícím srdcem Mámy nás všech, jež se kdysi v okamžiku našeho narození otevřelo a vytvořilo Bránu pro celý náš Život, ze které jsme však neměli šanci přijmout mnoho toho, čím nás toužila obdarovat. Spolu s mnoha lidmi i s dětmi jsem prožila dechberoucí chvilky, kdy mi srdce jihlo i přetékalo štěstím.

💗💗💗

 

Sama jsem několik let velmi hluboce odžívala své vlastní narození, bez spěchu v klidu a trpělivosti jsem šla krůček po krůčku tímto zásadním dějem, který mi s každým dalším zotavením dával víc a víc. Jako kdyby se rozestupovala mlha a mně byla stále jasněji poodkrývána Mocná Brána Života, do které jsem při svém narození, tak jako téměř každý člověk, nemohla vstoupit.

Tato má cesta se odvíjela v rytmu, jež nepodléhal mému chtění (a cokoliv chtít bych si ani netroufala), nýbrž vycházela ze Záměru samotného Vyššího děje Života, který mi ze sebe samého daroval svůj polibek, z něhož jsem ožila a smím být…

 

                      💗💗💗

 

Už je to mnoho let, kdy jsem započala tuto cestu a upřímně, kdybych měla vyprávět, co Vše mě vedlo k napsání knihy Placentový rituál, až po to, jakými lekcemi jsem byla mnoho let připravována vstoupit do role Průvodkyně (s pokorou a bez pompy), bylo by to na pořádně tlustou knihu.

Energetická Brána mého narození se mi otevřela tak hluboce, naplno a štědře, že často zažívám pocity nesdělitelného absolutního blaha, niterného míru, klidu a pokoje uvnitř sebe. Tolik štěstí, které nevychází z podnětů vně, ale ze sebe sama a mé svobodné bytosti, která zná a má své pevné místo na Zemi.

Vnitřní svoboda, díky níž se neupínáme na lidi, věci či situace vně, je jako nejsladší nektar Života, který nás zevnitř sytí svými krůpějemi. Ty nám umožňují, a chcete-li, dávají odvahu či inspiraci, jít skutečně takovou cestou, jaká pro nás byla stvořena. Je to osvobozující, povznášející a přesto hluboce ukotvující. Je to, jako kdybyste naplno rozložili své kořeny, které nejsou nikterak omezené skrz naskrz naší planetou a dosedli až do jejich nejhlubších hlubin, sladili se s tepem srdce Země, kdy s každou buňkou cítíte splynutí svého rytmu s jejím.

 

Jako barevné pramínky Vámi teče výživa, sytí Vás zevnitř a rovněž vyvěrá na povrch Vašeho pomyslného kmene Života. Ten je mocně usazený v jejím teplém zavinutí a jeho koruna svobodně tančí ve větru. Tu a tam na ni dopadá inspirující hvězdný prach a mísí se s geniálně inteligentní tvůrčí silou Země, z jejíhož požehnání smíme hmotně naplňovat inspirující záblesky, žít své poslání a vztahy, v nichž rozkvétají radostné a obohacující plody Života.

________________________

A já tu nyní stojím a chodím sem a tam mezi Stromky mých dětí, modlím se potichu i nahlas, hledím do záře listopadového slunka, které dnes svítí navlas stejně jako v okamžik, kdy se narodil mladší syn Maxík. Vdechuji slavností vůni Země, pozoruji chvějící se Světelný baldachýn, který ze sebe sama uvolňuje, a říkám si, jak hluboké obdarování se mně, naším dětem a mnoha dalším dětem a dospělým dostalo.

Se slovy díků se mnou rozlévá víc, než mohu slovy říct. Jak ničím nenahraditelné je to, když kousek nás (byť je to zpětně) energeticky splyne s Ní. Jak obnovení našeho vztahu k placentě, jež symbolizuje právě Zemi, je pomyslnou otevírající se Bránou našeho narození, která s sebou nese mnoho silně vibrujících darů, potenciálů, moudrosti a především zásadních klíčů a frekvencí, jimiž jsme vedeni k žití cesty, která pro nás byla stvořena.

V jednoduchosti a přesto v nepopsatelných zázracích samotného děje Života, jež nám daroval kus sebe sama a naším jediným úkolem tady na Zemi je jeho bezpodmínečné naplnění.

Prožívám jemné chvění svého Stromu, který dosahuje do hlubin i výšin, královsky mě objímá a rozehrává akordy tónů, v nichž se mísí nádherná synchronie Celku…

S láskou
Radana

 

Ps. Nakouknout na můj milovaný druhý web Placentový rituál můžete zde

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články