fbpx skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Mistrovské svíčky nesou velmi silné frekvence světelných Mistrů, se kterými jsou spjaté a jejichž láskyplnou přítomnost v blízkosti zapálených svící pocítíte.

Každá z Mistrovských svící vám předá dary požehnání toho Mistra, kterému je zasvěcena.

Světelný Mistr, kterého smím a mám zhmotnit na svíci, zprvu přicházívá do mého energetického pole a naše vibrace se vzájemně propojují a slaďují. To se děje několik týdnů i měsíců.

Celé tvoření svíce se odvíjí mnohaúrovňovými ději a je řízeno Vyššími záměry.

Jak jsem zmínila v jednom ze svých článků , já jsem ta poslední, kdo rozhoduje o tom, jakou svíčku vynesu na světlo světa.

Prožívám tisíce krás a procházím nádhernými frekvencemi, které jsou posléze ukotvovány do svící a nám všem nesou mnoho darů Světla na Zemi.

S každou svíčkou se odvíjí Vesmírný proces, ve kterém se snoubí Jeho záměry s mojí oddaností a tak je to pro nás všechny požehnané.

Vždy je to nádherné, nepředvídatelné a náročné současně.

Dokončení každé z Mistrovských svící je jako klenot na koruně Nebe, který vy aktivujete jejím zažehnutím.

Jak vybrat  tu pravou svíčku?

Svíčku pro sebe či své blízké nejlépe vyberete svým srdcem.

Nalaďte se do svého nitra a intuitivně vybírejte, které svíčky vás osloví a rezonují s vámi v souladu s vaší momentální životní situací.

Svíčky nejlépe vybírejte ještě dřív, než si přečtete jejich popisky a budete výběr zvažovat rozumem.

Mohou se svíčky kombinovat?

Může vás oslovit jedna či několik svíček současně. Jejich energie se vzájemně prolínají, vyvažují se a harmonicky spolu spolupracují.

V jednom období (i v jednom okamžiku) je možné čerpat podporu několika svíček z celé mé nabídky současně.

Zobrazen 1. – 12. z 13 výsledků

Back To Top