fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Mezi řečí Světla

Naplněná vděčností šeptám do větru svá poděkování za štědré dary, které do mého Života proudí. Za to, že stojím téměř přesně po roce na tomtéž místě.

Vstřebávaje přítomnou Božskou esenci, hledím k velkolepé soše Marie. Vědoma si hloubky dnes již dvouletého příběhu, kdy jsem skrze její rozprostřená vlákna se zatajeným dechem počala tvořit Její svíci. Dělo se to mezi švitořením dětí, i v tichu noci, a já jen následovala ten jemný rytmus. Netušíc, zda a kdy svíčku skutečně přivedu na světlo světa.

Její podoba se rodila jemně a v mé pokorné trpělivosti tak, jako u každé svíčky, a přesto to bylo jiné. Zrodila se skrze všechny vrstvy mého života, který prostoupila, tak nesmírně Mocně, až mi jihlo srdce, v očích zářilo štěstí a základy mého bytí se otřásaly pod tryskajícími gejzíry Světla. Tehdy, v průběhu tvoření svíce Marie, jsem si ani netroufala pomyslet, jak bude vypadat její finální podoba a kde vezmu poselství.

Pracovala jsem na ní týdny předtím, kdy jsem ještě netušila, že náš dům políbí požár. (Článek o něm si můžete později přečíst tady – nyní prosím zůstaňme ponořeni v tomto psaní).

A v období pokorného přijetí náročného děje souvisejícím s požárem, a opětovném budování nového domova, jsme tehdy s mým mužem slyšeli zvolání sametového hlasu Vyšší moci.

Volal nás a jiskrně vedl právě na toto místo, aniž bychom kdy předtím tušili o jeho existenci. Bylo to rozumově bláznivé a přesto v srdci nesmlouvavě jasné a my šli s důvěrou vstříc signálům, které Vesmír dokonale stvořil tak, aby nás dovedl za svým Záměrem.

Hluboce se nadechuji a prožívám vděčnost za to, že zde nyní smím být, aniž by jako tehdy bylo z půlky domu torzo. A s trochou úsměvu vzpomínám, že pár hodin před naším tehdejším odjezdem u nás byl zedník a nikdo nechápal, jak si můžeme v klidu odjet na dovolenou, když nám vyhořel barák.

Jakmile jsem se prvně nadechla jemně pohybující se Posvátnosti tohoto místa, tak jsem teprve tehdy pocítila Pravdivou Sílu záměru, proč zde jsem.

Právě tady se Její něžný hlas mísil s větrem a já zapisovala slova poselství pro skvostnou svíci, která v tichosti přicházela na svět. Netušíc, kolik obdarování nám všem přinese, jak neskutečně veliké množství lidí osloví a že se z ní stane Zářící Hvězda mé dílny. Nesměle, a přesto plna důvěry, jsem jako velkou cennost přivezla poselství domů a dál se děj točil v dokonalém víru Světla. Pár týdnů na to, jsem posílala první klenoty této svíčky do světa.

Netušila jsem, že o rok později zde budu znova. Že ve mně bude žít nesmírná Síla Její živé přítomnosti, která mě několik měsíců provázela, když na svět přicházely Její karty, nesoucí otisk silně uzdravující energie Milosti Boží Matky. Nepomyslila bych si ani ve snu, že něco takového budu smět vytvořit. Ani že lidé, kteří s těmito kartami budou pracovat, tak hluboce a mocně pocítí jejich obohacující dary. Kolik příběhů se mnou budou sdílet a kolik nádherných proměn jejich bytí se rozpulsuje právě při práci s nimi.

Ne proto, že bych já byla úžasná, ale proto, že se skrze ně rozpínají Světelná vlákna, hovořící jazykem Světla a Záměry mnohem vyššími, než kam dokážeme pohlédnout. Že dosahují k cenným frekvenčním kódům právě pro tuto dobu. Pro tvoření a žití našich životů ve vibracích, ke kterým jsme jako jedinci i Celek dozráli a které na nás kladou vysoké nároky a které není vždy snadné žít. A já díky stále přicházejícím nádherným zpětným vazbám zas a znovu chápu, proč mezi nás Karty Světla Panny Marie vstoupily… a není více co dodat, než slova terapeutky, která s nimi pracuje: „Vždyť Ona nás skrze ně, doslova vede za ruku Radanko“.

Netušila jsem, že v souladu se zrozením karet, na toto místo v rukách ponesu skicák, kde budou Portálové mandaly Panny Marie, které tu budou aktivovány. Že budu smět opětovně naslouchat sladkému hlasu a koupat se v prýštivých energiích Světla. Že budu v té velkolepé nádheře opět zaznamenávat poselství, které jako sametový dech plnilo celou moji bytost. A že budu smět vytvořit celou kolekci Portálových svící Panny Marie, které mají noblesní SÍLU Její přítomnosti v hluboce jemném energetickém léčení, které se skrze ně rozpíná.

Nepomyslila bych ani na to, kolik skvostů ožije a naplní naše Životy přítomností Boží Matky jak skrze tvoření, tak v meditacích, jimiž jsem provedla mnoho lidí, kteří pocítili Její přítomnost právě tak hluboce a slovy nepopsatelně, jako já sama. A to jim dalo prožít nejen přesahující prožitky, ale především, že to není ničí výsadou, ale přirozeností, která je vlastní každému z nás a vůbec o tom nerozhoduje, kde ve svém životě stojíme a na jakém pomyslném schůdku svého (duchovního) vývinu právě jsme. Všichni jsme si rovni.

Teď tu dojatě stojím, uvědomujíc si všechny ty propracované zázraky, díky kterým se to vše děje. A to jistě zdaleka netuším všechny synchronie, které neviditelně v tomto Záměru na pozadí mého a dalších lidí života pracují.

S údivem dítěte, jako kdybych hleděla na tu nejkrásnější pohádku, kterou napsal kousek mého Života, po okraj naplněná vděčností hledím do horizontu mořské hladiny, která jakoby mým tichým slovům srdce pozorně naslouchala a svým vlněním ke mně promlouvala. A já cítím neochvějnou Sílu Celku, jehož jsem součástí.

Do mého rozjímání přibíhají moji milovaní kluci s otázkou: „Mami, můžeme nanuka?“

Jasně, můžeme nanuka a přidává se k nám můj muž, který opodál pořizuje fotky. Mimochodem právě jemu vděčím za většinu fotek, protože já zrovna talent nejsem 😊.

Kluci peláší napřed a za chvíli visí hlavami v mrazáku, kde vybírají svého ochlazujícího favorita.

Až při osvěžujícím nanukovém dýchánku nahlas vzpomínám, jak jsem sem úplně poprvé vystoupila s mladším Maxíkem v nosítku. Jak mě tehdy jeho tělíčko nádherně objímalo a jaká fuška, vylézt celý kopec, to byla.

Nořím lžičku do bohaté pěny úžasného kapučína, na němž vidím nádherný Fraktál.

Zatajím dech a ze svého srdce vyšlu poděkování. Vždyť přece jedinečná svíčka Léčivé fraktály byla probuzena právě tímto místem a za ní se narodila (ještě stále novinka a benjamínek mé dílny) svíčka Fraktály rozkvět srdce – obě mají Vaše neuvěřitelně nádherné ohlasy. Trošku klopím oči, že bych právě na tyto elitní krásky ve svém děkování zapomněla, nebýt onoho ornamentu na kávě. Říkám si, že je skvěle zařízeno, že se nám dostává vedení a rozpomenutí, které právě dostat potřebujeme.

Dívám se na svíčky před sebou (které s námi tentokrát přicestovaly) a poslouchám rozumující děti s nanuky v pusách, že jsou nějaké nové, jak bádají, k čemu asi budou, která se kterému synovi více líbí, jestli by neměla mít jinou barvu, až se nakonec začnou pošťuchovat.

Ostatní hosté kavárny se po nás po očku dívají, přeci jen jsme nejhlučnější a ještě máme v tom horku, ve kterém se doslova všichni roztékáme, na stole vyrovnané svíčky. Což je trochu netypický doplněk na cesty. 🙂

Cítím lásku k Životu za to, že mě přivedl právě ke svíčkám, které jsou takové mé děti. Narození každé z nich mateřsky prožívám a současně každá z nich můj život přepisuje do mnohem nádhernější a obohacující podoby, kdy zažívám provázanost k Životu a všem Bytostem v uvědomění, že jsem součástí Zázračného celku.

Zvedáme se od umatlaného stolku, hezky horké svíčky, které mají co dělat, aby se neroztekly, skládám do batohu a ruku v ruce s manželem a dětmi míříme vstříc mořskému objetí.

Naposledy se za Ní otáčím, v očích se mi třpytí lampičky štěstí a mým srdcem proudí nekončící poděkování za to vše…

V tomto článku jsem Vám prozradila, že se rodí nové svíčky a přesto prosím, abyste se mě neptali, kdy už budou. Je to Posvátný stav, jako samotné tvoření Života, které s pokorou následuji. Sama nevím, kdy přijde ta požehnaná chvíle radosti, a já se tváří v tvář naplněna láskou setkám s pokladem, který přivádím na svět. (A protože jsem na tento článek na svém blogu tak trochu zapomněla – byl zde napsaný a nezveřejněný několik týdnů, tak vězte že Nové svíčky se už už pomalounku chystají nadechnout Života).♥

Jestliže byste si rádi přečetli, co stálo na počátku tohoto příběhu, kde jsem směla tento rok být potřetí, tak se nechte obejmout článkem Nebeská Královna přichází. Dál mě cesta vedla do okamžiků, kdy jsem pocítila nádherný závoj Světla, který hladí celý svět a popsala jej do článku Královna národů.

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články