fbpx skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Mé mnohaleté zkušenosti ukazují jak léčivé a obrozující Prožitky, vytvářející Proměnu mnohých složek, lidé při Meditacích zažívají a já osobně je vnímám jako nedílnou součást Života v Rovnováze.

Meditacemi provádím, jak jsem vedena a VŽDY jsou odrazem přítomných lidí a jejich momentálních potřeb. Vnímajíce naladění a potřeby skupiny otevřeně (podobně, jako při Setkání s Duší) Přijímám esence Světla, jež Tvoří hebkou péči Podpory skrze má slova a činy v nezaměnitelné Síle Prožitků, Uvědomění, Prozření, Léčení, Posílení vedoucí k Poznání a otevírající další krásné roviny Života přítomným lidem.

Každá Meditace je Jedinečná, okouzlující, půvabná, křišťálově Jasná a Silná právě tak, jak Jedinečnost přítomných Bytostí Potřebuje a je připravena Přijmout. V Posvátném kruhu, v prolnutí se Vším nám je Stvořen prostor Léčení, jímž plyne Světlo blahodárné Lásky, Bezpečí, Důvěry, Míru, Intimity a dochází k Přerodu Všeho, co má být.

Jsem moc Vděčná, že smím být součástí Magických dějů Životů dalších Bytostí a Děkuji za Důvěru, ve které ke mně lidé přicházejí.

Meditace, Rituály, Oslavující obřady a setkání naplňující určitý Záměr nepořádám v žádném pevně určeném rozvrhu, ale tehdy, když vnímám, že je To Vyšším Záměrem a tudíž „Je Připraven Prostor“ v němž se pro nás Vše potřebné Děje samo. Termíny na tyto akce obvykle nezveřejňuji, neboť není v mých silách uspokojit poptávku.   Jestliže vnímáte, že je Prožitek z Meditace potřebnou součástí Vaší Cesty, tak mi prosím napište a včas se o pořádání dozvíte. Setkání bývá v kruhu obvykle 8-15 lidí (tak, jak vnímám, že být má) a místo konání je proměnlivě přizpůsobené počtu lidí. Meditace, Rituály, Oslavující obřady mají určitý Záměr, který mi je s předstihem spolu s datem, kdy má akce být sdělen, toto Přijaté Poselství předávám formou psaného Pozvání případným účastníkům, kteří si sami procítí, zda chtějí a potřebují být Přítomni.

Provázím například těmito Meditacemi a Rituály:

 • Meditace Očistění
 • Meditace Léčení
 • Otevření se svému Stromu Života
 • Posvátné labyrinty Jedinečných Nových energií
 • Prolnutí s Posvátnou Sílou své Duše
 • Podpora a Setkání s Bohyněmi
 • Léčení Ženské linie
 • Propojení s Předky
 • Prolnutí s Matkou Zemí, otevření svých Kořenů a splynutí s jádrem Země
 • Spojení s Archanděly
 • Propojení s plánem své Duše
 • Oslava Rovnodennosti
 • Oslava Slunovratu
 • Rituál Uctění
 • Rituál Rozloučení
 • Rituál Smíření
 • Placentový Rituál
 • Rituál s krystaly a aktivace hluboké Síly
 • Prenatální komunikace
 • Propojení s jakkoliv velkým Dítětem
 • Porodní Rituál
 • Přivítání Děťátka
 • Rozloučení s Děťátkem a mnoho dalších…
 • Celodenní cyklus Meditací „Vnitřní krajinou Ženy“

Vnitřní krajinou Ženy

„Den Prožitkových, Léčivých, Pečujících, Laskavých Meditací, při nichž dochází k Silným, Očistným, Osvobozujícím, Ozdravným prožitkům, sebereflexi, přeměně postojů, uvolnění traumat, bloků souvisejících (nejen) s Ženstvím. Přinášející blahodárné zjemnění vnitřního Ženství, projasnění niterné Moudrosti, otevírající Přirozenou, Intuitivní, Instinktivní Sílu v Plnosti vlastního Jedinečného Projevu. Harmonické a Hluboké propojení s Matkou Zemí, posílení svého jádra, Zdravé ukotvení a otevření se plnosti Života, stabilnímu Zakořenění, Přijetí Síly. Hřejivé vyživení pánve, posílení orgánů, jejich Uctění a prolnutí se Štědrým lůnem Země.

Propojení se svoji Ženskou linií a Ženami celé planety v Jedinečně silném Prožitku. Vhled zpět do historie svého rodu, hojení v Láskyplném, Smířlivém, Očistném propojení všech generací, integrace v Pochopení, Přijetí, Odčinění, Odpuštění. Zmírnění a zhojení rodinného zatížení pro sebe a své Děti…. Propojení se svými archetypy Žen a jejich Vědomé Přijetí, v němž Ožívají a odkrývají své Posvátné a Štědré bohatství.

OSVOBOZENÍ SE z historie traumatických Prožitků vlastní reprodukce (porodů, potratů, úmrtí Dítěte…) Rozkvět Cest mezi vlastním Já, Životem a bližními.

Skrze tento Cyklus Meditací jsou Ženy uzdravované na mnoha rovinách své existence, dochází k Silným Prožitkům, které umožňují velice výrazný vzestup, rozvázání omezení různých forem a otevření se vlastní Silné Pravdě a Jedinečnosti. Jde o celodenní práci, ve které každá Žena ujde nesmírný kus Cesty, tvrdě pracuje a prožije rozsáhlé Uvědomění a Uchopení Posvátného svitu v hlubinách svého Ženství.

Tento Cyklus meditací lze individuálně dle vlastních potřeb opakovat. Zkušenosti ukazují, že při opakujících se Prožitcích je hojivý efekt stále hlubší, rozsáhlejší, vedoucí k Plnosti Síly a Rovnováhy v sobě a svém Životě (komentuji slova účastnic).

Počet Žen je omezený, aby Přítomné účastnice měly zajištěný komfort, moji plnou Pozornost a setkávání probíhalo v bezpečném kruhu Lásky a intimity, do nějž nám v otevřenosti Bohatství chrámu Matky Země proudí zotavující vysoce koncentrovaná Síla léčení, otevírajíc prastaré Moudrosti Božských hlubin Země.

Cyklus Vnitřní Krajinou Ženy v tomto období vzhledem k časové a energetické náročnosti, v souvislosti s moji Mateřskou úlohou nepořádám. Bude pokračovat, až mi nejmladší syn povyroste.

„Budiž ke každé Ženě plynou Posvátné doteky říše Matky Země a budiž je každá Žena Vědomě propojena se svojí Zářící Duší, svým Božským Záměrem a Životem tančí v propojení ke svým Zdravým a Silným Zdrojům ve Světle své Čisté Přirozenosti, Lásky a Moudrosti. Budiž je chrám všech Žen údolím plodné Síly s Cestami, na nichž Ožívá Život sám. Budiž v sobě každá Žena dmýchá a udržuje plamen štědré Lásky, jehož záře JE JEJÍ MOCÍ, ve které dokáže obejmout svět a zevnitř ven (vy)tvořit naprosto Vše co cítí a touží. Nechť Síla a Láska každé Ženy v citlivé vnímavosti sytí, chrání, pečuje, spojuje, hojí, objímá a navrací zpět do Lásky… Nechť Všechny Ženy Přijmou Poselství Života a otevřou se návratu Lásky do svých Srdcí, Rodin, Domovů a jsou Vědomě vyjádřením Milující energie Života“ Radana Flavema Chariel

Back To Top