skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Je pro mě velké štěstí a Děkuji, že smím čerpat ze Zdrojů Moudrého Společenství Bohyní, jejichž Síly mě vedou v mém vlastním Životě a současně se smí ve Vznešené Moci skrze mé působení vlévat do Života dalších Žen.

Vnímám, že Přirozenou a Zdravou Potřebou Všech Žen je Vědomé splynutí se Všemi svými složkami Ženství.  Jejich rozkvétání je procesem Tvořivosti, Sounáležitosti, Spolupráce a Neomezenosti, v nichž pramen Důvěry svlažuje všechny roviny Ženské Bytosti, z nichž roste Silný a Pevný Strom Života, dávající Zdravé a Ušlechtilé plody Lásky.

Jsem poctěná, že jsem Průvodkyní Žen na jejich Cestách Moci, Přirozenosti, bezmezné Síly, Radostné Jemnosti, Instinktů i Syrovosti.  Jedinečným smyslem mé práce s Ženami je zotavování Osobitého i Kolektivního Ženství, rozvinutí a navrácení do Prvotní Zářící Síly a Schopností Posvátného Umění, jež je hlubokou součástí každé z nás.

Z Posvátného kruhu Živoucích pramenů jsem pro Podporu Vzkříšení Vědomí a Síly Žen směla stvořit exklusivní Menstruační SVÍČKU, která je Jedinečným Požehnáním odkrývající Nesmírnost mnoha rovin Menstruačního období. Podporující Probouzení Vnímavosti, Citlivosti, Intuice, Schopností, Přirozenosti v přesahující Síle Vědomě prožívaného Menstruační období. Pozvolně vedoucí každou Ženu ve vlastním tempu směrem k Vědomému žití, Radostnému naplňování a ukotvování Posvátného Ženství v sobě a svém Životě. Její blahodárné Světlo, Poselství a Menstruační modlitby, které jsou součástí Svíčky, přinášejí podmanivé Síly, jež rozechvívají Posvátný tanec spojující s Pra-Moudrostí Matky Země a otevírající nám všem zcela Jiné úrovně sebe sama, jež jsou současně Bránou ke Všemu…

Děkuji Společenství Bohyní, které mě obklopují, vedou a Žehnají mi. Hluboce se klaním a skrze sebe Vám předávám Jejich Moc.

Pro Ženy a jejich Osobité Cesty jsou velmi posilňující Meditace, které pořádám, na kterých dochází k vlastním cenným Prožitkům a Vzájemnosti současně.

Kdy je vhodné se objednat na Setkání s Vaší Ženskou Duší

Když se toužíte propojit se svojí Duší.

Se svojí vnitřní Ženou.

Otevřít se Posvátnému Umění Ženství.

Propojit se svým tělem, jeho proměnlivostí.

Prožívat Vědomou menstruaci.

Připravit se na Vědomé těhotenství, porod, šestinedělí v uchopení vlastní Osobité Síly.

Propojit se s prenatálním Děťátkem, či jakkoliv starým Dítětem.

Umět číst ve Zdravých potřebách svých Dětí.

A učit se být jejich sounáležitým Průvodcem Lásky.

Výjimečným darem je pro mě práce s Ženami, jimž pod srdcem rozkvétá Nový Život a Ženy v požehnání provázím prenatálními komunikacemi, propojením s jejich Děťátky, cestou zjemnění a otevření se intuici. Cestou Důvěry ve vlastní Přirozené schopnosti v Síle a Umění Ženství, Zdravém prožívání stavu Požehnání a Láskyplnému Zrození Děťátka. Otevření Opravdových Zdrojů Síly Žen je Mocí, vytvářející Prostor Bezpečí, Lásky, Úcty pro důstojné setkání Matek a Dětí na Zemi.

Zažívám, jak je probuzení Zdravé Moci Žen, Požehnáním díky kterému Rodiny rozkvétají Láskou, Světlem, Bezpečím, hojí se rody napříč časy a Nové Duše na naši Zemi přicházejí ve své Božské SÍLE. Děkuji, že to tak smí být a Je.

Pro Podporu Všech rozmanitých úloh Mateřství jsem směla z Hlubokých pramenů Života, s Děťátkem pod srdcem, v prolnutí s Vesmírem, Zemí, Společenství Bohyní stvořit Svíčku Bohyně Mateřství, která svoji neutuchající Sílou přináší obrovské obdarování nevyhasínajících hlubin Života, jejíž Moc je plna rozpínavé Síly pradávného Umění Žen. Energie a Poselství této Svíčky je fascinující a ve všech složkách Mateřství a vztahů s Dětmi Oživuje neohraničené Božské Umění, nás Žen. Jejím Uzdravujícím Poselstvím přicházejíce ze Záměrů Bohyní je návrat Čisté Lásky v Prvotní Vše přesahující síle všem Ženám, Dětem, Rodinám, Domovům, celé planetě … Stvořena v magické Vznešenosti dmýchající Královské péče „na míru“ jakékoliv Ženě hladí hebkostí, rozsvěcuje pozvolné Uvědomování, z něhož Ženy jako Královny čerpají mnoho nesdělitelných Darů, probouzející další a další (Obdarování). Oživující Vše přesahující Mateřské schopnosti, které jsou Přirozeně v každé Ženě Přítomny a jejichž probuzení znamená Vědomé bytí ve své Pravdivé, Instinktivní, Intuitivní, Vnímavé, Přirozené Vnitřní Síle a Lásce sebe sama. V Ženě je probuzena Plnost její hluboké duchovní Síly, kterou (aniž by potřebovala vnější utvrzování) Jedinečně, Sebevědomě a Zdravě Projevuje zevnitř ven. Svíčka Mateřství je vhodná ve VŠECH fázích Mateřství, pro těhotenství, porod, šestinedělí, období malých, větších, či dospělých dětí, do všech rozmanitých fází Života s Dětmi. Svíčka skvěle funguje a je skrze ni pracováno (i) s opravdu hlubokými tématy našeho Života, která již byla a přesto tvoří naše „teď“. Součástí Svíčky je psané Poselství a krásné modlitby, které jsem z Moudrosti Bohyní směla Přijmout a utkat do slov.

Back To Top