skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Je Osobní Setkání, v němž je vytvořen Posvátný kruh, v němž se v Pospolitosti Propojují Síly Matky Země a Nebe, v obestření Poslů Světla, Archandělů nám jsou v hluboké Podpoře, Moudrostí Vyššího Vědění Uvolněny Informace, Vhledy, Vnuknutí, Osobní Poselství a Modlitby… Rozmanité a individuální formy k efektivnímu Hojení a nalezení Rovnováhy ve Vašem Životě v Souladu s Vašimi momentálními potřebami, Zralostí a Záměrem Vaší Duše.

Na Setkání s Vaší Duší je nutné se objednat. Délka Setkání je cca 60-120 minut.

Kdy je vhodné se objednat

Když se toužíte propojit se svojí Duší.

Když se toužíte propojit s Anděly a Vědomě čerpat Božskou Podporu.

Hledáte-li Jedinečný Záměr své Duše.

Chcete prohloubit vnímavost, citlivost, intuici k sobě, druhým, Matce Zemi a celému Vesmíru.

Vnímáte, že se potřebujete Osvobodit z břemen, které si nesete Životem.

Chcete se zbavit strachu, pochybností, nedůvěry, bloků…

Ozdravit rodinné zatížení…

Pro podporu Léčení ve všech složkách Vaší bytosti…

Vynesení pravých Příčin nesouladů v Životě na povrch…

Chcete probudit schopnosti sebe uzdravování.

Jestliže toužíte Jít Životem v Souladu, Míru, Hojnosti, Pokoji a Lásce.

Vnímáte, že potřebujete Ukotvit.

Splynout se svými Kořeny existence a prolínat se s Plány své Duše.

Dovolit si čerpat Posvátné dary Života.

Být Vědomou součástí Koloběhu Života.

Vaši práci, která JE Vaším úkolem za Vás neudělám, ale podpořím Vás k tomu, abyste svým vlastním tempem a způsobem Tvořili Život, v němž chcete žít

Protože je můj čas na Zemi vzácný, tak prosím, abyste ještě před tím, než se mě rozhodnete kontaktovat, procítili, zda vnímáte, že se mnou Opravdově svým Srdcem souzníte a právě já jsem Vaší pravou Průvodkyní

Back To Top