skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Radana TřešňákováJmenuji se Radana a má Kniha Života je protkaná vzácností Prožitků, které sdílím se svým Manželem a třemi Dětmi, jejichž Duším jsem vděčná, že můj Život prozařují (nejen) Čistou Láskou. Jsem jejich Průvodkyní a Ony zase mými. V Rovnováze, Sounáležitosti a Přirozenosti žijeme dočista obyčejný Život v Českém ráji v obklopení našich Andělů a mnoha dalších Bytostí Světla. Jako Přirozenou součást Života vnímám bytí v Souladu se Záměrem své Duše, Vesmírem, Zemí, jejichž Živá síla mě plní úžasem, vděčností, respektem. Posvátná Moc Matky Země v strhující Síle i hladivé Něžnosti, která nám poskytuje oplývající náruč Všeho, mě plní pokorou a touhou žít v Úctě a Jemnosti, ve Všem co tvoří naše každodennosti. Své Poznání předávám svým Dětem, tím, co, jak a proč dělám (e) a naopak, já se zase nechávám vést Poznáním jejich Božsky kouzelných Projevů, které mi jsou Nevyčerpatelnou studánkou Nejčistší Moudrosti.

Mateřství vnímám jako svoji důležitou úlohu, jejíž smysl dalece přesahuje to, co lze sdělit slovy, Vědomě prožité okamžiky s mými Dětmi, Respektování a Naplňování jejich potřeb, rozvíjení jejich spirituality, potenciálů, snů, nespoutaností Duší, Božské vnímavosti je nejdůležitějším Posláním mé Duše, propojující mě k Čisté síle Života a Nejčistší formě Sounáležitosti se Vším co Je.

Jméno mé Duše je Flavema Chariel Jsskim a na Matku Zemi jsem (mimo jiné) přišla, abych byla Průvodkyní pro Božské Záměry Vašich Duší a takřka již dvě desetiletí také tak působím. Ti, kteří jsou připraveni a Upřímně touží jít Cestou své Duše v naplňování Nejvyšších potenciálů sebe samých ve Vědomém a Radostném Tvoření vlastního Života Podporuji k tomu, aby se Osvobodili od nepotřebného, Přijali své Dary, rozvili je ve svých Životech a žili Příběhem své Svobodné DušeJ

Vznešené záchvěvy Bytostí Světla nepřetržitě do naší Přítomnosti vkládají Skvosty Královské péče „na míru“ vyživující nás absolutně Vším, co právě potřebujeme. Jejich Nekončící Síly Čisté Moudrosti mě vedou mým Životem a Posláním a já jsem za to nesdělitelně Vděčná. Jsou vyjádřená skrze má slova ve chvílích kdy, se setkávám s Vaší Duší, sděluji Vám Vaše Osobní modlitby, Poselství Andělů, nebo Vás provádím Meditacemi. V Posvátném kruhu Živé energie Světla a Lásky jsou Bytostem, které mě vyhledají, odhalovány Dary vedoucí k nalezení Osobité Božské Síly a Jedinečnosti, v Souladu s jejich Připraveností. 

Labyrinty Posvátného Světla rozechvívají Tiše zářící Jas Tvůrčích vibrací, díky kterým mé ruce rozkvétají a já smím v kruhu Božských Bytostí Tvořit Léčivé Svíčky, Šperky, Obrazy, nebo Je Přijímat v podobě slov, ze kterých předu vlákna Knih. Dávat jim Podoby, které nás Všechny halí do závojů Podpory, Naděje, Lásky, Světla je mým hluboce naplňujícím Posláním, které mě zaplavuje Štěstím.

Zářící Bytosti Světla objímají Posvátný prostor, v němž Tvořím a svojí Péčí v Souladu s celým Živým Vesmírem a každou Bytostí zkrápí Vše, co smím Projevit v nesdělitelné Síle Požehnání.

Děkuji, že smím být součástí Nekončícího Posvátného kruhu překrásného Společenství a Děkuji, že se smí šířit Božská Podpora k nám Všem na Zemi. Děkuji, za okouzlující chvíle spolu s mými Dětmi, v nichž prožíváme naše Vzácné Příběhy.

Naplňuje mě Vděčností, že čtete tyto řádky, oslovuje Vás, či Vás na Vaší Cestě provází mé tvoření a mnohokrát Děkuji. Na Vaší Cestě Vám přeji, abyste žili a tvořili z Paprsků Síly, Světla, Lásky své zářící Duše a svůj Příběh na Zemi psali Přirozenou Jedinečností a Moudrosti sebe sama.

Pracuji v Souladu, který září Záměry Duchovní říše, sebe sama a své Rodiny, proto prosím, abyste v případě, že jste mě kontaktovali, byli trpělivosti a vyčkali na správný okamžik, kdy Vám má odpověď přijde.

S Láskou Děkuji, že smím po dlaních Matky Země jít a Tvořit svůj Život v Jedinečném Záměru své Duše a být součástí Cesty dalších Bytostí a jejich Jedinečných Božských Záměrů.

Děkuji své Láskou rozkvetlé Rodině, že Je.

Flavema Chariel Jsskim

Back To Top