fbpx
Nákupní košík

Umíte opravdu přijímat dary Země?

Hluboce do sebe vdechuji svěží vzduch, v němž voní rozpustilé jarní vůně, a tiše v hlubinách přírody pozoruji jemné probouzení ze zimního spánku.

Naslouchám jemnému zurčení zemského tepu, který pravidelně Země uvolňuje, a nechávám se unášet jedinečnou sílou jarní hudby, ve které se propojuji s celou říší Přírody.

 

 

Tvůrčí síly Života se probouzejí, naplno pracují, vlévají své požehnání všem rostlinám, stromům, živočichům. Oslavná píseň jara probouzí Vše co je a zní ve stále jasnějších tónech.

Jako kdyby kůže Země byla neviditelná, nahlížím do famózního tance Života, v němž nepřetržitě proudí teplé energie, mísící se  s vlákny rostlin, jimž předávají informace tvořící další a další děje. Nic nikam nespěchá, vše se velmi pomalu, trpělivě, láskyplně děje a jednoduše do sebe zapadá.

 

Plna úcty hledím na nesmírnou synchronii Života uvnitř Země, ve které má všechno dění jedinečný řád a uvědomuji si, jak dávno předtím, než mé lidské oči spatří rozkvetlou květinu, svěží kopřivu, či jakýkoliv plod na stromě se dějí zázraky, které nám zůstávají skryté.

 

Plna vděčné úcty děkuji a pozoruji přesahující děje, v nichž se jedinečné elixíry Matky Země vlévají do všech rostlin, bylin, stromů a uvědomuji si, že nám jsou mnohem více než tím co vidíme, cítíme, anebo jíme. Nesou poselství, bohatství, moudrost, propojují nás s kořeny.

Přetékají vibracemi lásky a požehnání, jež nám všem nesou.

V dokonale namíchaném koktejlu živin, ale i nehmotné energie se při vnitřním i vnějším užívání vlévají do našeho těla, veškerých orgánů, tkání, buněk, v nichž námi v nové formě ožívají nesmrtelné vibrace Matky Země.

V dokonalé rovnováze a synchronii.

 

Je nám vlastní být vědomou součástí tohoto cyklu, přestože jsme se od úcty k naší planetě odclonili, tak je třeba zas a znovu si připomínat, že nic z toho nám nepatří. Pro zachování rovnováhy Života na Zemi, pro regenaraci naší planety, která to tak zoufale potřebuje je důležité, abychom cokoliv z přírody netrhaly “jen tak” ledabyle, s touhou narvat co nejvíce.

Před samotným “sklízením” ať už jarních kopřiv, květin, či později jiných plodů, nejprve na onom místě chvilku spočineme. Propojíme se svým srdcem a z něj poprosíme Matku Zemi, Víly a další Bytosti rostlin o svolení. Můžeme říct svůj záměr a pošeptat v čem toužíme, aby nás dary Země podpořily a to jak v úrovni fyzické, tak spirituální. Poprosíme o nejhlubší požehnání našich záměrů, tak jak cítíme ve svém nitru.

 

Jemně a s patřičnou úctou trháme lístky, taháme kořínky, sbíráme plody a bereme opravdu jen tolik, kolik potřebujeme a cítíme, že je pro tuto chvíli v rovnováze. Ne víc.

Mějme v paměti, že dary jimiž jsme obklopeni náleží všem zástupcům říše Přírody stejným dílem.

 

Na místě, které nám rostliny darovalo, chvilku můžeme setrvat, poděkujeme a požádáme koloběh Života o zaplavení onoho místa výživou. Jestliže to cítíme, můžeme se poklonit.

Bylinky nikdy nedáváme do plastových obalů, ale třeba látkových sáčků, tašek, košíku apod.

 

Pracujeme s nimi jemně, s láskou a úctou, neboť to jsou Živé bytosti plné citu, vnímavosti a přesahujících léčivých schopností, jimiž nám dělají službu o mnoho více, než je známo a to jak na duchu, tak těle.

Čím hlouběji a uvědoměleji přistupujeme k jejich trhání a přijímaní darů tím intenzivnější síly přirozeně uvolňují.

Užívejme si při vnitřním i vnějším užívání darů z Přírody vědomě všechny jejich blahodárné frekvence a buďme vnímavě otevření jejich jedinečné, zotavující, harmonii dávající síle!

Vstřebávejme je svým vědomím, tělem a celou svoji Bytostí plni úcty, pokory, naděje a umožněme jim, aby se v lehkosti svého požehnání námi roztančily přesně tam, kam potřebujeme.

 

Poděkujme jim za jejich dary, rozlučme se, a pokud je to možné, tak jejich nevyužité části neházejme je do koše, ale vraťme je do Přírody, kde započnou nový koloběh a opětovně se propojí  se Zemí….

Jestliže se sladíte s rytmem Země, Vaše propojení s celou nehmotnou říší bude průzračně krásnět a otevřou se Vám mnohé roviny hojnosti Života, Vašeho poslání, světa Andělů a mnoho dalších darů na Zemi.

Z moudrosti Země jsem pro nás všechny s láskou napsala toto Poselství, jehož smyslem je naše prozření, navrácení se do pradávné moudrosti našich kořenů a žití v úctě k bohatství Života na Zemi.

 

Nádherné jarní dny plné hlubokého obdarování Matky Přírody Vašim tělům i duším!  S láskou a vůní jara, Radana.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Sociální sítě

Další články