fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Polibek Nebeské Matky

Tulím se k dětem, naslouchám jejich oddechování a vdechuji vůně jejich hlaviček, které prostupují celou moji bytost. Hebce se nořím do spánku, z něhož mě záhy volá tajemný svit Luny. Vypadá to, jakoby mi toužila rozvyprávět svá tajuplná poselství.

Ležím dál a mám neomylný dojem (protože něco podobného jsem už prožila mnohokrát), že chtě nechtě, tady a teď ještě spát nebudu. Chvíli oddaluji ten okamžik a přesto hmatatelně cítím, že musím odejít zpod teplé peřiny. Vdechuji svěží noční vzduch a vzhlédnu vzhůru do nádherné celistvé Luny. Ta dnes září noblesní krásou své úplňkové plnosti. Cítím, jak mnou prochází její stříbřitý svit, naplňující mé lůno a záhy v našem bytostném splynutí zcela mizí hranice mého a Jejího světa.

Nese se mnou extáze, která mi dává pocítit kouzelný nektar Vesmírného Jasu nemajíce konce. Je jako životadárný, prastarý nektar Božství, který každou mojí buňkou prochází v neskonalé Síle, jež se oddávám. Tiché závoje Světla mě obestírají a já prožívám nekončící splynutí s Matkou Vesmíru, z Jejíž jemných rtů ke mně plyne nádherné vyprávění.

Skrze něj jakoby cinkalo nekonečně mnoho démantového Světla, které se jen tak tiše kutálí až k mému srdci, otevírající se přítomnému Slavnostnímu ději do nesmírné velikosti. Je jím plné a přesto pojímá dál ten nekončící Světelný vodopád, v němž se mísí všechny přenádherné tóny barev, pro které nejsou slova.

❤️❤️❤️

Hledím do plnosti Luny a vidím nádherný tubus Světla rozšiřující se směrem k Zemi. Vím – cítím, že Její kroky jej záhy rozvlní a pozoruji, jak se sloupec chvěje a hemží úchvatným Světlem, z něhož se v něžném tanci vynořuje Ona. Matka Vesmíru. Oděná do nejspanilejší krásy čirého svitu, tepající v miliónech paprscích dech beroucí Záře na všechny strany okolo Ní. Tají se mi dech, asi mi i buší srdce a naše oči se setkávají. Na tento okamžik jako bych čekala a zrála celý svůj život, mihne se mnou. Pohlédne na mě Nebeským zrakem, v němž se leskne třpyt celého Vesmíru, jeho Božské vědění, nesdělitelné Mocné síly a vlastně úplně Všeho a já v tu chvíli vím.

Jsem naplněna Světelnými prameny bohatství, které mě přesahují a bytostně prožívám, že tento moment je okamžikem, ke kterému má duše v tomto vtělení zrála a byla připravována od chvíle mého narození, přes všechny příběhy a události, které tvořily pomyslné kapky naplňující moji vnitřní nádobu, která je tady a teď právě tak celistvě naplněna jako Luna v úplňku. Cítím neomylnost Božského vedení, poselství na moji cestu dál, jež mi předává skrze svůj jiskrný zrak. Koupu se v nepopsatelně hlubokém Jasu Vesmíru, který tančí v celém mém energetickém prostoru svůj Posvátný tanec smrti i zrození. Konce i počátku. Má jemná těla, a záhy i tělo fyzické, se otevírají tomuto Posvátnému ději, v němž se mísí tolik, že je to slovy nesdělitelné…

 

Nedotknutelnost Božího řádu rozpulsuje gejzíry oslňujících vibrací. Podmaňují mě a promlouvají ke mně, rezonují s mojí duší, tak hluboce, že cítím její obrovské vydechnutí, oslavující zpěv, osvobozující lehkost i hluboký klid. Je to okouzlující směsice všeho a mnou se, jako hebká Světelná mlha, rozpíná Jasnost o tom, kdo jsem, kam jdu a co na své cestě potřebuji a současně mi dává pocítit Božství v sobě sama. Svrchované, přirozené, které jen tak prostě je…

❤️❤️❤️

Neomylná Síla, která mě stvořila, tak jako každou živou bytost, mi dává prožít hloubku Vesmíru uvnitř sebe sama. Nebeská Matka hrající v tuto chvíli úchvatným svitem jemně barevných tónů ke mně dál promlouvá své poselství a já je s pokorou vstřebávám. Děkuji a pociťuji Její Božský polibek, který mě jak čiré požehnání prostupuje noblesou své pevné síly.

Mlčky a beze slov, plna nesdělitelných pocitů, hledím do naplněné Luny. Přestože neříkám nic, tak cítím, že Ona ví. Ví, že se jako na hladině zračí všechna má vděčnost. Ráda bych Jí o ní pověděla, ale žádná slova na to nejsou dost….

Cítíc ve svém srdci blaho, potichu kloužu domů, nořím se pod peřinu zpět mezi vůně mých dětí a za hudby jejich oddechování píšu tyto řádky, mezi kterými teče nepopsatelná krása Živé přítomnosti Světla Luny, Vesmírné Matky…

Hvězdný prach na mě tiše dosedá a já mezi nádechem a výdechem prožívám Božský tanec Nekonečna – láskyplně dmýchajícího oheň mého Života tady a teď…

❤️❤️❤️

Následující dny prožívám, jak se v každý okamžik můj dech snoubí s Jejím. Démantové Světlo měkce dosedá na moji cestu a já se toužím s Vámi všemi podělit o Polibek Nebeské Matky…

Vím, jsem jako už mnohokrát předtím bláhová, protože tento příběh je slovy nevyjádřitelný a já se o to, jako už v mnoha mých jiných příbězích mezi Nebem a Zemí, i přesto pokouším…

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články