fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství Duše Vesmíru

Nacházíme se v bodě zásadního obratu. Kolikrát jsme tuto, či podobnou větu předchozí dny, měsíce, roky slyšeli? A přestože je velmi těžce definovatelné a naším rozumem pochopitelné, tak se doslova rozpouštějí dosud nesmiřitelné hranice mezi spirituálním a hmotným světem a uzavření určité etapy Duše celého světa.

Jemnohmotný svět prochází obrovsky silným posunem a jak jsem již před rokem psala, a v online meditacích tlumočila, otevřely se ( již před cca rokem ) dosud uzavřené brány Vyšších světů a z nich nejenže počalo zprvu jemné rozvibrování Světelných koncentrací, ale také sestup Bytostí jemných říší, které byly pro toto poslání předurčené. Troufám si dokonce říct, že mnoho stovek let, nebo dokonce tisíciletí byly na tuto výjimečnou úlohu připravované a v tomto zlomovém okamžiku se prvně v historii počaly otevírat jejich cesty na naši Zemi.

Při prvním mém navnímání jsem jednoznačně cítila, jak VELICE je jejich přítomnost jiná a slovy zcela nepřirovnatelná k blízkosti jakékoliv Světelné bytosti, se kterou jsem se kdy předtím směla setkat. Tím nechci vyjádřit, ani vyvolat dojem, že by kterákoliv byla „méně“.

 

💗💗💗

Nádherný, svěží, osvobozující a velmi uvolněný energetický vír, který mě v jejich přítomnosti obklopil, mi dal pocítit, že nejen já sama (či skupina nahlášených žen na meditaci), ale celé lidstvo právě teď potřebujeme rozvibrované čiré kvality ze Srdce samotného nejhlubšího Vesmíru. A především, že jsme došli do zralosti –  schopnosti je přijmout.

Onehdy většina ze zúčastněných, jako i mnohokrát já sama, jsme pocítili na vlastní kůži Mocnou sílu právě se otevírající Brány, tiše plynoucích Světelných průduchů a v neposlední řadě plejád Bytostí z řádu Nejvyšších světů.

💗💗💗

 

Tyto Bytosti svojí prací počaly nepozorovaně rozpouštět hranice mezi světy  a den po dni, hodinu po hodině uskutečňovaly pro naše lidské společenství změnu v nastavení Duše světa, která se bezprostředně dotýká Duše naprosto každého člověka.

Nyní, v období jejich vrcholící práce, dochází ke změnám v naprosto všech strukturách světa, civilizace, společnosti, jedince a týkají se každého člověka, i když on sám třeba ještě netuší. Jsme napojováni na mimotělní Světelný oběh, vypadající jako jiskřící drahokamy, tvořící rozzářenou Světelnou cyklónu, bezedně vyživující naše veškeré úrovně – nejen osobní, ale i životní a tedy hmatatelnou rovinu.

Podoba tohoto mimotělního Světelného oběhu, jehož zrod já sama velmi intenzivně prožívám a vnímám u naprosto všech lidí, je pro mě slovy nepřenosná, ač bych jej velmi ráda barvitě popsala. Při napojování na mimotělní oběh, který se děje ZCELA mimo naše tužby, plány, záměry a veškeré dosavadní zkušenosti a poznání, dochází k velmi silně koncentrované dávce vibrací, jimiž jsme napojováni do Světelného pole frekvencí Vyspělé duchovní sféry. Může se nám to jevit (a je to velmi pravděpodobné) jako zcela devastující proces.

Můžeme jej pociťovat velmi dramaticky přes svá těla (díky tomu, že dochází k určitému uvolnění dosud aktivních proudů, spojnic a drah). Díky tomuto procesu jsou také vymazávané mnohé záznamy v těle a to až v rozsahu rozpouštějící hluboké karmické, či rodové dluhy, zákeřné kletby a další nastavení rezonující v nízké vibrační hladině.

Rozsah, v němž se to děje, je odvislý od stupně našeho vědomí, lidské kultivovanosti, smyslu pro rovnováhu, odrážející naše pravdivé bytostné JÁ. Tudíž, ne co říkáme, ale kým skutečně uvnitř sebe JSME a jak žijeme v souladu se svými city, cítěním, vnímáním.

Díky, naprosto a v historii nikdy předtím nepoznané, rozvibrovanosti našich jemných těl jej můžeme rovněž velmi hmatatelně pocítit ve svém vědomí a psyché. Doslova jako ničící orkán, který bez skrupulí ničí vše, co jsme dosud sami v sobě budovali, vše na čem jsme pracovali, upevňovali a bylo naší kotvou. Mnohé z vnitřního světa se může hroutit a u některých lidí může přejít do stavu apatie, beznaděje, pocitu marnosti, prázdnoty a ztráty jakéhokoliv smyslu… (života). Tento pohnutý stav může vyústit ve velmi vážné rozpoložení a nyní prosím, abyste jej u sebe a ani svých blízkých nepodceňovali.

 

💗💗💗

Nejlepší pomocí je zvědomění si celého tohoto procesu (proto jsem povolána o něm napsat) a verbalizovat vlastní vnitřní myšlenky spřízněné duši a uvědomit si, že tento tlak, kterému jsme vystaveni, nepřišel ničit, nýbrž nás vede k radikální změně vedoucí přímo do nastavení naší Duše. Jde o naprosto zásadní transformaci týkající se každého z nás, která nás připravuje na změny, abychom byli schopni vypořádat se s krizemi a lekcemi v souladu s plánem naší Duše. Již vlastně ani není možné žít jinak, než v rezonanci s Vyšším smyslem našeho bytí na Zemi. Celý tento děj velmi senzitivně prožívají rovněž děti jakéhokoliv věku.

💗💗💗

 

Naprosto zásadně pocítíme nejen pohyb Světelných Bytostí přicházející z nových sfér, ale i temných a musím napsat velmi a dosud nepoznaně temných útočníků temnoty. Jejich „práce“ a působení může být skutečně velice destruktivní a může napadnout nejzranitelnější roviny našeho vědomí a života. Lidé, kteří nežijí v souladu s Vyšším smyslem svého bytí na Zemi – se svým Bytostným Já, napojení se ke Zdroji a udržují nižší vibrace, než jsou pro svoji pozemskou cestu vybaveni jsou právě pro tyto útočníky zcela snadno přístupní.

Koncept tahu temných sil je propracovaný o mnoho vydatněji než kdy dřív. Ať už v přímém působení do našeho vědomí (ustrašenost vůči změnám, nejistoty, úzkosti, strachy, držení se něčeho, až po nízké emoce závisti, nepřejícnosti druhým, či radování se, když se někomu něco zlého přihodí). Anebo přes existence dalších nástrojů (skrze média), šířením (a bude jich přibývat), strach vyvolávající zprávy, prostřednictvím „vlivných“ lidi, kteří jsou sami netušíc ve službách zla. Ale v NEPOSLEDNÍ řadě i lidmi z okolí, které nám mohou energeticky či slovně předat obrovsky do temných sil stahující data, která „načerpali“ z prostředí, či od lidí zapojených do sítě parazitující energie a chcete-li subjektivním a omezeném racionálním myšlení, na jehož základě vyhodnocují „své závěry“.

Budeme více, než kdy předtím, konfrontováni razantními nálety temnoty v mnoha a mnoha formách. Naším úkolem je, abychom se učili v procesu své energetické adaptace na mimotělní Světelný oběh hlouběji a upřímněji. Myslím to tak, že se opravdu naplno a celým svým srdcem musíme naučit rozlišovat momenty splývání s Vyšším Zdrojem a naopak.

Momenty, kdy porozumíme sobě sama, svému skutečnému a pravému JÁ, s nímž pocítíme sounáležitost tak hlubokou, že nezpochybnitelně pocítíme svůj bytostný nejniternější střed a z něho plynoucí mír poskytující sobě sama dostatek svobody, prostoru a lásky tak opravdově, že se jakýkoliv náš okamžik stává hluboce naplňující.

Budeme zkoušeni z toho, jak je důležité významnost dění uvnitř nás i vně nepodceňovat a vědomě spolupracovat s Celkem uvnitř i vně. Bez ohledu na to, co si kdo myslí a v hlubokém souladu se svým cítěním, city a vnímáním, v souladu se svým Bytostným Já. Čisté lidství, Vyšší tvůrčí energie a zmíněné prolnutí světů je děj, který roztáčí Vyšší záměr na Zemi nám všem.

Naším úkolem je ho nepopřeně následovat. S úctou, důvěrou a vnitřním vycentrování jej Opravdově žít a vše, co nerezonuje se zmíněnými atributy nechat jít k zániku. To je spouštěčem k posunu otevírající každému z nás a celému lidstvu matrici čisté Duše Vesmíru v našem pozemském bytí tady a teď.

 

💗💗💗

Důležité:
Od okamžiku prvních slov tohoto poselství, až po jeho zveřejnění se v mé dílně, mém působení a práci rozpoutal divoký gejzír hlubokých Světelných frekvencí Duše Vesmíru natolik hmatatelně, že jsem na několik dní musela zcela pozastavit své vlastní tvoření a nechat tento Mocný děj v celé jeho velkorysosti s úctou pracovat. Vzdálená, nepozorující a nehodnotící proč a jak, jsem jej jen v plnosti jeho rozsahu přijímala, až do okamžiků jeho vrcholící práce, kdy jsem byla dovedena pod klenby stromů a tam přijala vědění o tom, že ve veškeré mé práci došlo k velmi zásadnímu přepisu. K obrovskému navýšení vibrací vyspělými Světelnými Bytostmi, které nejen že promlouvají těmito řádky, ale vedou mě také při mé práci.
Mnozí z Vás můžete proto pociťovat zcela jinak a jiné působení mých svíček, protože jsou vydatně posíleny Světelné frekvence plynoucí z otevřených Bran všeho, co je skrze mě tvořeno. Stále silnější přítomnost zmíněných Bytostí nás obdarovává právě tady a teď, do tohoto období, do této naší přítomnosti tou Nejvyšší možnou podporou.
Jednotného, dýchajícího rytmu Duše Celku.

💗💗💗

V průběhu úprav tohoto článku, k jehož sepsání jsem byla doslova vytažena z postele Světelnými Bytostmi, v nejhlubším nočním tichu lednového úplňku a poselství přijímala channelingem na malebném místě naší zahrady, jsem si vzpomněla na velmi silný, již rok starý zážitek, kdy byl můj syn Vojtěch Gabriel probuzen z hlubokého spánku, z něhož záhy probudil i mě. Pozoroval sestoupení výsostně nádherných a námi dosud nespatřených Světelných Bytostí, které přinášelo doslova nespoutané Světelné gejzíry mezi stromy naší zahrady. Tehdy fascinovaně naslouchal jejich zvučnému rozhovoru za oknem a v dokonalé monádě jim rozuměl, z čehož má dodnes velmi hluboký zážitek. Oba jsme tehdy žasli nad jejich skvostně Čistou, zářící a naprosto ojedinělou podobou (která se nedá připodobnit k žádným jiným Světelným Bytostem). A kdoví, třeba právě o tomto zážitku někdy příště…

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články