fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství Máří Magdaleny

S batohem na zádech stoupám krok za krokem vzhůru. Vnímaje svůj nádech a výdech, kamenitou cestu se spleti kořenů, okolní klid a přítomné až nadpozemské ticho.

Obzvlášť vzácné ticho na cestě, kterou mířím vzhůru, napadá mě.

Přemítám o naprosto dokonalém vedení, díky kterému jsem spontánně uskutečnila tuto cestu a sama v tom královském tichu putuji na Sněžku.

Hluboce oddechuji, nesu těžký náklad v podobě krystalů do svíček pro Vás, které, když jsem na ně při odchodu z dílny pohlédla, si doslova řekly o to, aby šly se mnou, a přesto se nezastavuji.

Teče po mně pot, naposledy jsem jedla vlastně včera, a přesto jsem plna síly a víc a víc mě pojímá lesní chrám magického klidu, který jsem tu nikdy nezažila.

V hlubokém ponoření se zastavuji u pramínku vody, kde na sebe nakapu esenci Máří Magdaleny, blaženě mhouřím oči do paprsků slunce a v tu chvíli jakoby doslova samotná Máří vytryskla z průzračně proudícího pramene. Obestírá mě nesmírně silným světlem temně rudé energie, z něhož srší zlatistvé jiskření divoce vířících ornamentů, které se nesmírně dalece rozpínají.

Uvědomuji si, že jsem vlastně dnešní noc doma spala při svitu svíčky Máří Magdaleny.

Její nádherně plné rty se pomalu otevírají a já vnímaje její slova, současně cítím, jak se z jejího do mého srdce vinou teple sálající prameny, plnící mě blažeností.

Je ve mne obrovská pokora, uvědomění a současně cítím hlubokou moudrost nejen tohoto ale i všech předchozích okamžiků, které mě dovedly v tento okamžik na toto místo i k poznání, které v sobě mám.

Jsem vedena právě nyní na tomto místě pracovat s krystaly, které každý z Vás najde ve svíčkách Léčivé Fraktály a Léčivé Fraktály Rozkvět srdce.

💗💗💗

A přijímám chanellingové poselství:

Přichází období, kdy všichni budeme podrobeni hluboké a pravdivé revizi svého bytí a Života.

Otevírá se silné kolektivní téma, které nám dává pocítit určitou naléhavost, a vyplavují se traumata, o nichž mnozí neměli tušení.

Ta jsou nakumulována a doslova mohou tvořit silné energetické orkány v rovině fyzického těla, ale i mentální tenze a vůbec to pro nás nemusí být čitelné a snadno uchopitelné.

Silné zápisy traumat, zranění, bolesti plynoucích z celé naší pozemské historie, které jsme nebyli připraveni zřít, nebo neměli dostatečnou kapacitu s nimi pracovat, či je z jakéhokoliv důvodu uvrhli do zapomnění, se nyní hlásí o slovo.

Ať už jsou to traumata, bloky či nánosy, které určovaly naše sebedestruktivní chování a to jak ve větší míře, tak třeba i v malé, kdy člověk jede na autopilota a věc, kterou dělá, pro něj není podporující. Nebo jde o situace, ve kterých jsme dovolili, aby nám bylo z různých objektivních důvodů ublíženo (v zájmu zachování dobrých vztahů – souhlas, když to necítíme, přikyvování, nechávat se ovlivnit atd.). 

Můžeme prožívat zvednutí nejhlubších sedlin těchto bolestí, které s sebou neseme, které jsme dovolili, aby byly součástí našeho bytí a skrytě k nám plynuly.

Procházíme obdobím, v němž se doslova pohybujeme jako na minovém poli a můžeme citelně prožívat to, že pod našimi kroky, které jsou vedeny naším předchozím rozhodnutím, doslova dochází k explozi, která námi otřásá a odkrývá se silně náš vnitřní ženský princip.

Odhození masek, autentická komunikace v sobě sama, jít do ryzí citlivosti uvnitř sebe a směrem k sobě samému. Hluboké a pravdivé uzdravení sebe sama a svých veškerých vnitřních poloh bytí je nynějším vývojovým úkolem každého z nás.

Nezmapovaný, obtížný svět v jakékoliv rovině se každému z nás nyní otevírá a zve nás k vědomému přijetí, odčinění a uzdravení ještě před obdobím, kdy nás prostoupí velmi intenzivní podzimní energie, která se povine ve znamení velké revize.

Maximálně se koncentrovat na sebe, soustředit se do schopnosti cítit sebe a svoji Duši a obnovovat pevné sepjetí se svým nitrem, se sebou sama je naprosto nezastupitelná Brána bytí, kterou je nyní třeba s velkou upřímností a pokorou projít.

 

💗💗💗

 

Chanellingová Modlitba Máří Magdaleny

 

Prosím o sestoupení Nejvyššího vědomí Máří Magdaleny.

Nechť se do mých šeptajících rtů, do mého srdce a těla
měkce uvolňují posvátné esence Její přímé a vysoce koncentrované pomoci.

Nechť se skrze všechny mé vrstvy rozpíjejí
a zranění související s (zde si pojmenujte co cítíte, že potřebujete uzdravit) mnou prostupují.

Prosím, ať Vědomí Máří Magdaleny vinoucí se mým vlastním (mnohaletým) sebe-potlačením,
něžně hojí ztrátu mé citlivosti, vnímání sebe sama, mého Bytostného Já.

Prosím, ať se historie mého bytí, která je propsaná touhou být milovaná, zavděčit se a na úkor sebe sama, udělat mnohé
naplní esencí sebe-odpuštění, osvěžujícím osvobozením a já procházím hojením buněčné paměti těla i duše.

Prosím a do Světelného baldachýnu Moci Máří Magdaleny vkládám svá zranění,
mentální bloky, které mě pojí k ohniskům tíže, které mi nepozorovaně brání jít pravou cestou mé Duše.

Dovoluji si, aby Posvátný tanec léčivých vibrací plynoucí z Vědomí Vyšší Moci obklopil, naplnil, vyživil a nasytil každou moji buňku a rovinu
a prosím, ať rozpíná svá Mocná vlákna, která mě ochrání a povedou k vlastnímu (nikoliv druhých) naplnění.

Nechť mě Světelný baldachýn Máří Magdaleny a její Božské umění, vede a chrání
a já se navracím do vlastní síly a plného ženského vycentrování.

Nechť mé omezené způsoby bytí Božský tanec Světla tady a teď, po všechen čas a stejně tak
všechny lidi, kteří jsou do situacích navázaní, rozsvítí.

S Láskou Amen

 

💗💗💗

Práci s modlitbou vydatně podpoříme svíčkou Máří Magdaleny, která nese silně vycentrovaný otisk pro momentální období a téma, které se nám všem otevírá.

Ať už se na zažehnutí plamínku jakkoliv budete těšit, tak ještě před tím, až si svíčku rozbalíte, si ji podržte v blízkosti svého srdce, pociťte její živý tep, jas, teplé prameny esencí a nechte ze svého srdce rozvinout Vaše energie, frekvence směrem ke svíčce.

Prožijte si to nádherné propojení v symbiotickém prolnutí, díky kterému dojde k excelentnímu přenosu vašich vibrací a především Vašich nejhlubších potřeb, aniž by bylo třeba je jmenovat. Už samotný tento moment je nádherně léčivý. Setrvejte v něm tak dlouze, jak pocítíte a poté i svými rty můžete svíci pošeptat svůj Záměr.

Zažehněte ji a nechte pracovat. Můžete u plamínku sedět a nechat ze sebe mnohé vyplavovat, velmi vhodné bude, když si takto navibrovanou svíčku vezmete s sebou třeba na masáž (neboť opravdu nyní jde o práci s tělem a rozpuštění sedlin z fyzické formy). Můžete také provádět dechová cvičení a především v průběhu cyklu celé práce s touto svící vnímejte, jak uvnitř Vás dochází a bude docházet k pozvolnému přeskupování mnohého.

Je pravděpodobné, že budete vedeni pracovat se svíčkou Máří Magdaleny, ale i určitou jinou svíčkou pro posílení a vytvoření rovnováhy. Jestliže to tak ucítíte, tak bez pochybností následujte své vnímání.

Velmi očistné a léčivé bude, když si darujete v tomto období sebe sama. Čas se sebou, využitý právě tak, jak zrovna cítíte a vnímáte nezávisle na okolí, ale opravdu na Vašich potřebách je zásadním článkem celé, a dovoluji si říct i silné, terapie s touto svíčkou.

Můžete být vedení a Vaše tělo si může doslova říct o rozmanité postupy uzdravování. Následujte je a nebojte se, i když jste to třeba nikdy nedělali. Můžete cítit silné potřeby vyslovovat a komunikovat druhým něco, co jste nikdy nedělali. Jděte vstříc všem těmto niterným impulsům.

Můžete doslova pociťovat vnitřní tenzi uvolňovat ze sebe mnohé prostřednictvím psaní. Pište a tyto papíry pak v ohni Máří, s prosbou o naprostou očistu, spalte. Můžete toužit křičet, plakat, smát se. Dělejte cokoliv, co ucítíte, dělejte to s pravdou a vědomím, že to děláte pro sebe a právě Vy si zasloužíte to nejlepší.

💗💗💗

Právě Vy si zasloužíte svoji vlastní, bdělou a pozornou péči jak pro svoji duši, tak tělo.

Právě Vy jste Božská tvůrčí Bytost, jejímž právoplatným místem na Zemi je být naplněná, ať je to jakkoliv a v kterékoliv poloze.

Vaše právoplatné místo je být právě v tomto momentu na své cestě tam kam vás vede Vaše Duše.

Vaše právoplatné místo na Zemi je tam, kde cítíte sebenaplnění a hluboké štěstí plynoucí z vnitřního království svého nitra.

💗💗💗

 

A tak já právě s větrem ve vlasech dopisuji tyto řádky v horách, kam jsem se na pár dnů sama bez dětí a manžela vydala, kde to miluji, cítím sebe sama, rytmus svého nitra i impulsy své Duše.

A Vám všem chci povědět, že i když to všichni víme, tak je třeba si připomínat, že hluboké vnitřní naplnění je smyslem našeho bytí, díky kterému doslova rozzáříme autentický Klenot (svého) Života.

 

S láskou,
Radana

 

*******************************************************

Bez jakékoliv zastávky jsem s nákladem krystalů došla na vrchol.

Byla jsem ve vnitřní radosti a tak osvobozující lehkosti navzdory náročnému výstupu. Posilněna skvělou polévkou jsem na Sněžce, pobyla několik hodin, což jsem vůbec neměla v plánu. Jen jsem byla, hleděla do krajiny, cítila nádhernou pomalost bytí a prožívala souznění.

Ani nevím, za jak dlouho jsem zaslechla slovy opodál sedícího stařečka, jak své vnučce povídá: „Už tu sedíme druhou hodinu, ale dnes je tu takový klid jaký jsem tu ještě nezažil, že se člověku ani nechce odejít“.

Zavírám oči, mám dojem jako bych se milovala s Životem a cítím nejhlubší vděčnost, ve které po pár hodinách i s nákladem sestupuji přes Obří důl dolů. Prožívám, jak spolu s mým paradoxně lehkým krokem plyne mnoho dalších kroků a krůčků elementálů a Světelných tvůrců, od kterých přijímám další poselství, o kterém napíšu někdy později…

Naplněná štěstím si uvědomuji, jak obrovskou sílu má, když si plníme své sny a nasloucháme vnitřnímu vedení svého nitra, kterým jsme vždy bezvýhradně správně vedeni…

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články