fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství Matky přírody

Koloběh Života na Matce Zemi a přirozeně se střídající rytmy v mikrokosmu každého člověka jsou odrazem makrokosmu veškeré podstaty Života a v dokonalé spolupráci se stále hmatatelně projevují.

Není v tom potřeba hledat žádnou složitou alchymii, stačí se rozhlédnout kolem sebe a najít společnou řeč, kterou hovoří vše živé, vše, co lidi obklopuje.

V tom je pravá a jednoduchá synchronie uvnitř i vně, která je prostá a přesto přesahující.

Pohlédněte na to, co se děje právě nyní v přírodě a zjistíte, co se děje ve Vašich tělech a duších i veškerých procesech, jimiž procházíte. Pohlédněte na děj, který je součástí Vás samých jako na spolupracující celek a neznásilňujte jej (ani sebe sama) svým chtěním, ovlivňováním, nýbrž následujte TO, CO PRÁVĚ JE.

Nyní je období sklizně a završení. Tento čas poplyne až do podzimních měsíců – do období vrcholící zralosti a plnosti.

Vnímejte a žijte v této nádherné, úžasné vlně a i Vy v souladu se vším završujte. Dotahujte všechny plody své předchozí práce, ať už uvnitř či vně, do závěrečné podoby, umožněte jim, aby veškeré živiny, které během předchozího období nasály, rozvíjely do plnosti, zralosti a nádherné šťavnatosti.

💗 Právě tak, jako Matka Příroda dopřává svým plodům něžnou pozornost, tak i Vy plňte své plody mateřskou péčí a v tiché trpělivosti, aniž byste toužili předbíhat čas, umožňujte jejich klidné a pokojné dozrávání. Nechtějte sklízet nic, co není připraveno. Netrhejte plody dřív, než dozrají a přesně v tom okamžiku přirozeně a bez násilí spadnou do Vašich srdcí, dlaní, života a rozvoní se v síle svého obdarování a plnosti veškerého potenciálu.

💗 Lidé tuto fázi často podhodnocují a vstupují do ní svými zásahy, v troufalé touze vstupovat do Posvátných dějů Života. Ať je to zasahování do přirozeného průběhu porodu anebo mnoha dalších malých a velkých zázraků, stále je tu touha po urychlování a kontrole dějů a tím ničí fascinující velkolepost Života.

💗 V plynutí oddanosti, tiché pokoře a naději „jen“ buďte a následujte veškeré dění Života, které ve své Moudrosti tvoří nejhlubší dokonalosti pro každého z Vás. Tím zázračnější, čím hlubší je Vaše sladění se Vším.

💗 V tomto období vrcholící sklizně netužte rozsévat semena nových záměrů, měnit nové vize v hmotné naplnění, neboť úrodné síly Matky země a veškerého Života pro Vás v přechozím čase uvolnily Vše, co měly. A to má mnohem větší sílu, než lidská urputnost.

💗 Plyňte, nerušte je a netužte mít „ještě víc“, pohlédněte na louky, pole a lesy ve kterých je rovněž fáze dozrávání a vrcholů sklizně, nikoliv počátek a v sounáležitosti spolupracujte.

💗 Oslavujte období završení za Vše, co sklízíte, za Vše co jste stvořili, za vše co se Vám podařilo, ale i nepodařilo a buďte v tiché radosti za všechny své plody, právě tak jako jabloň za svá jablka, ať jsou jakákoliv.

💗 Plány nových záměrů nechme v tiché úctě spát s důvěrou, že jejich správný čas zase po obnovení sil přijde a tvůrčí síly Života do nich roztryskají své oživující energie.

Je nádherné období sladkých, zralých plodů a dary Matky Země vrcholí, buďme v sounáležitosti a děkujme za každý velký malý dar, který máme, sklízíme anebo jej hýčkáme svojí péči a v trpělivosti čekáme, až uzraje a odpadne přímo do našich srdcí, dlaní, Životů.

S láskou Radana

 

P. S.: Možná Vás napadá jaké to mám já, jak sama prožívám TO, o čem píšu. Tak Vám prozradím, že se cítím právě jako jabloň, která své plody zaplavuje trpělivou péčí, aniž bych je toužila trhat dřív, než bude jejich čas.

Dávám si záležet na jejich detailním doladění a z dokonale namíchaných esencí tvůrčích sil Života je sytím vším, co cítím, že potřebují a jako „správné děti“ toho samozřejmě potřebují mnoho…

Přestože se chvílemi mé pomyslné větve klaní k Zemi, nechávám dění dít a v tiché důvěře umožňuji veškerým procesům, které nejsou vždy jen snadné, aby do plodů mého předchozího období vlévaly své Jedinečné obdarování.

V jemném kolébání svých větví, šumění tichých vln Života také odpočívám a jen tak obyčejně Jsem.

Cítím, že to je má nejdůležitější práce. Nic víc a nic míň.

💗 Nějaký čas v mé Andělské dílně dozrávají okouzlující svíčky, do kterých plynou nádherná Požehnání, čekajíce na SVŮJ čas a mohu Vám prozradit, že jsou dechberoucí.

💗 Kniha, se kterou jsem strávila tři roky se v jemné plynulosti pomalu chystá na to, že spatří Světlo světa. Kniha, kterou hovoří pra-moudrost našich předků a dávno zapomenutá Posvátnost Matky Země přichází jako zázračný nástroj pro uzdravení jedinců a celého lidstva.

💗 Andělské mandaly, které někteří z Vás pamatují v mých počátcích, před xy lety dostávají novou podobu a poselství, ve kterých jsou hýčkány a připravovány na to, aby ve správný okamžik zasvítily na mém webu a ve Vašich Životech…

💗 Nový web, který je součástí nádherného procesu související s knihou je takřka připraven na své rozzáření. Jako jeho posel je již připravena nová facebooková stránka.

💗 Má vděčnost je obrovská a právě jako ta jabloň, jen tiše a plna pokory naslouchám šumění koloběhu Matky Země, čekajíc na pravou zralost svých plodů. Na okamžik, kdy spadnou do mého srdce, dlaní a Života…a poté na své cestě poplynou dál, třeba právě za Vámi.

Vděčná Radana

 

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články