fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství našich Předků

Přichází mnoho dotazů, z nichž je patrné, jak vás tíží nynější celosvětová situace. Ptáte se, jak vnímám tuto situaci ze svého pohledu, co říkají Andělé, Země a další bytosti.

Odpověď není snadná a ani jednoznačná, neb se každý z nás podílí na celém procesu a v každý jeden okamžik svým vlastním nastavením, rozhodnutím, činem i myšlenkou tvoříme to, co bude. Mnoho lidí si přesto ještě stále myslí, že to není možné, a odmítají připustit, že to tak skutečně je.

 

Dovoluji si říct, že ještě o mnoho intenzivněji budeme prožívat vše, co stvoříme ve své mysli, a proto se přestaňte bát a miřte svoji energii efektivně – směrem, který je vám zdrojem klidu.

 

Mnoho lidí tápe, je agresivních, nervózních, neb jistoty, o nichž sami sebe celý život přesvědčovali, že jistotami jsou, se rozplynuly a oni zjišťují, že žádná jistota na světě není.

 

Lidstvo je nyní vyzváno k tomu, o čem si mainstreamová společnost myslela, že neexistuje.

Každý je situací zasažen právě tolik, nakolik je jeho nastavení připraveno k růstu, nakolik je vyzýván k přehodnocení života.

Mnoho lidí si myslí, že vše bude jako dřív, ale já vás ujišťuji, že nebude.

 

Většina z vás, kteří tyto řádky čtete, víte, že je třeba pozvednout lidské vědomí. Toto vědění je třeba předávat i dalším lidem. Ne poučováním a příkazy, ale laskavostí a podporou s uvědoměním, že hodnoty druhých jsou právě pro ně v naprostém pořádku, a to i přesto, že jsou odlišné od našich. Jsou přesně takové, jaké je mít potřebují, a jsou jejich zdrojem k nynějšímu růstu. Proto prosím, ať vám přijde u druhých cokoliv pošetilé, mějte na paměti, že to je jejich cesta a je to tak v pořádku.

 

Kolektivní pole naší vlasti je velmi silné a předci, kteří tvořili základy naší země, do ní vkládali silnou duchovní energii pro čas, až český národ zahalí temnoty.

Dělali to vědomě a vědomě nám ponechali dědictví, jehož čas se naplnil a otevírá nám své dary, ke kterým má každý z nás přístup.

Přirozeně čím více lidí jej počne vědomě přijímat, tím vydatnější Světlo celku rozzáříme.

V energetickém poli naší vlasti je silný duchovní potenciál, který je velmi silnou výživou (nejen) pro současné období, a mnoho lidí je připraveno do něj vstoupit.

 

 

Někteří to cítí a slyší silné volání čehosi, jiní potřebují jemné cinknutí, nasměrování či vysvětlení od těch, kteří jsou voláni. Bez vnucování, podbízení a velebení jednoho názoru či směru.

Podporovat jemnou laskavostí druhé k uvolnění závoje nevědomosti z jejich cesty, tak aby oni sami použili svoji vlastní sílu a uvolnili si cestu ke klenotům Českých zemí, k síle svých předků a ke kořenům.

Mnoho národů prožívá to nejkrutější utrpení a já s nimi prožívám svůj nejhlubší soucit, a současně jsem vděčná, že my situaci smíme prožívat o mnoho jemněji.

Jsme vedeni cestou bez ochromující bolesti, a přesto je třeba ze sebe vydat to nejlepší.

 

Všechny klíče, potřebné k odemčení veškerých zdrojů, máme.

Vše, co nás v nynějších dnech podpoří, mi bylo předáno o mnoho dříve, než jsme do tohoto pole vstoupili, přestože jsem sama tehdy netušila hlubokou Božskou provázanost.

 

Právě tak, jako nyní jen tušíme ohrožení lidstva a netroufáme si své myšlenky rozvíjet dál, tak právě tak je přítomný léčivý nástroj, jehož síla je mnohem větší, než si umí kdokoliv z nás představit.

Píšu vám to tak, jak to je, bez příkras či zveličování a domnívám se, že máme obrovskou naději, aby pupeny našeho lidství byly políbeny touto sílou a opětovně se rozvíjely.

Právě v tomto čase přestává fungovat úplně vše, ať se to týká duchovních, či hmotných záležitostí. Všímáte si toho, jak veliká proměna nastává? Vidíte, jak se vše sype?

 

Obrození, kterým planeta prochází, je potřeba posílit skrze každého z nás. Jedinou možnou cestou je navrácení se k sobě a ke své celistvosti. Ke kontinuu, které jsme tvořili se svojí druhou, Božskou částí – placentou.

 

Ujišťuji vás, že jiné cesty není, a jestli ve vás mé řádky probouzí odpor, nelekejte se – je to jen kolektivní trauma z krutých činů, které byly napáchány na vaší duchovní části.

Je třeba vstoupit do své síly, se kterou každý člověk na Zemi přicházel – projít propojením se svojí placentou. To je lék, díky kterému dochází k převratným procesům, lék tak hluboký a silný, že pracuje skrze všechny vrstvy našeho života.

Nezávisle na tom, jak dlouho žijete duchovním životem, a myslíte si, co vše máte vyřešeno, tak toto uzdravení je zásadní.

Bez toho se nepohnete dál.

 

Nezávisle na tom, jestli je vám třicet nebo sedmdesát (a myslíte si, že už to nemá cenu, když jste to až doteď přežili), tak vám říkám: „Udělejte to!“

Tento mocný nástroj – propojení s naší placentou – na Zemi přišel, aby se každý z nás zachránil – abychom se my zachránili. Propojení s naší placentou nás vrací do Božského kontinua, do času, kdy jsme zažívali celistvost. Odtržením od placenty bylo toto kontinuum násilně přerušeno, a my tak přišli o mnoho sil, které k nám nestihly „dotéci“. Když spojení s placentou obnovíme, znovu se napojíme na Zdroj a ztracenou sílu konečně dočerpáme.

Vím, že propojení s placentou pro vás může být neznámý pojem a můžete to považovat za bláznovství (nebo za něco odporného).

 

Uvědomte si však, že přesně to je ono – tento pocit, který právě teď cítíte, ve vás na povrch vynáší to, jak na tom skutečně jste se svojí sílou, s kontinuem Božství, se spojením se Zemí, se svými kořeny, s předky a se Stromem Života. Zrcadlí vám tu propast, do které spadla vaše spirituální, ale i pozemská – životní – síla, a bolest, kterou to způsobuje.

Zkuste o tom přemýšlet.

 

Přemýšlejte o tom, jak je to logické, prosté, obyčejné, a to dokonce tolik, že vám může připadat absurdní, že léčivý nástroj lidstva je tak jednoduchý!

Díky napojení na placentu obnovíte své napojení na předky, na ohromnou sílu svého rodu a postavíte se do své síly – spirituální i životní. Díky tomu se stanete průchozí transformačním procesům nynějšího děje a vaše tělo bude ve vysokých imunitních frekvencích.

 

Prozřete, že není jiného léku než toho nejobyčejnějšího – opětovně vstoupit do svého pole síly a poklonit se Životu a své druhé části.

 

 

 

♥ Nemyslete si, že bude stačit, abyste se modlili k Andělům, k Bohu či předkům.

♥ Nedoufejte, že přijdou zázraky, jestliže pro to něco neuděláte.

♥ Vězte, že když nastane plošné uzdravení placent lidstva, tak se tento děj natolik silně propíše skrze kolektivní vědomí, že nemoc napadající dech, který je naší bránou k Životu, bude zaplavena fluidem znovuzrození každého, kdo se této síle pokloní.

♥ Vždyť placenta na symbolické úrovni ukazuje náš vztah se Zemí.

♥ A jakpak má Země unést tolik bolestného zneuctění sebe sama?

♥ Jak skrze naříkání, které už nemůže unést, má mít sílu nás dál objímat?

♥ Jak přes bolest, která leží v jejím prachu, můžeme slyšet modlitby našich předků a čistá požehnání našich vlastenců?

♥ Každá zneuctěná placenta, které je navrácena úcta, se hmatatelně podílí na probíhajícím obrození celé planety. To ona je pojítkem k Životu, to ona uvolňuje silné frekvence lásky, uzdravující osobní i kolektivní pole.

♥ Vaše placenta je Zdrojem síly k vaší další cestě na Zemi.

♥ Je dědictvím vašich předků.

♥ Je tím nejhlubším a nejkrásnějším darem samotného Života.

♥ Nic víc a nic míň.

 

Tento článek jsem napsala před více než třemi týdny. Čekal na „svůj čas“ – zrál spolu s každým člověkem, který jej bude číst. Dnes ráno, když jsem se vrátila z ranního běhu jsem na naší zahrádce poklekla, políbila Zemi a ona se roztryskala láskou k celému lidstvu ve které mi sdělila „že je čas“…

S nejhlubší úctou Děkuji za nás všechny. Radana

 

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články