fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství planety

 

Země prochází tím nejlepším dějem, jaký si umíme představit, je cestou k Harmonii a Lásce, navracejíce celou planetu do ženské energie, která je odnepaměti tvůrčí sílou veškerého Života.

Po tisíce let v dokonalé symbióze vše fungovalo v nejvyšší rovnováze, která nikdy nebyla nahodilá, jak se mnohdy domníváme a vždy byla projevem nejhlubší Božské dokonalosti – rovnováhy všeho stvořeného a celé planety, tak hluboké, že se nám to v tuto chvíli může zdát bláhové.

 

Každý z nás je právě nyní na tom nejkrásnějším místě, na kterém má nesmírně důležitou úlohu, kterou je třeba pochopit, neb jen tak využijeme veškerý potenciál děje, který je velikou nadějí pro nás, naše rody, lidstvo i planetu.

Je důležité si uvědomit, že není třeba litovat, že přišla choroba (jak píše většina a dokonce i duchovních lidí) nýbrž přišel lék zotavující nás až do samotné Boží podstaty, jehož vydatnou sílu otevřeme, jestliže se odevzdáme jeho moci.

 

Je to tak přirozené a současně pro naši moderní společnost těžké, že si možná budete myslet, že jsem bláhová, ale ne nejsem. Obrození naší planety je dokonale naplánováno právě do tohoto jarního období – přirozeného času obrození Země a právě proto, aby byl proces podpořen a měl pořádné grády, je nakumulován do tohoto dynamického času, který rok co rok zažehává jiskry zvyšující intenzitu celého děje.

 

Já však vidím i jednu velmi významnou symbiózu, která nás ruku v ruce vede k prozření a tím je, že si žezlo Života na Zemi bere zpět Bohyně – Ženská energie, která odnepaměti vládla v jemnosti i strhující síle ve které je laskavě tvořen Život a kterou lidé v sounáležitém propojení s úctou následovali.

Ženská energie Života byla přijímána jako moudrá síla Stvoření a tvořila portál propojení a porozumění k Vyšším silám.

 

Střídající se fáze Luny, cyklicky se opakující děje v přírodě tvořily nádherné křivky podstaty Života, který tvořil Život sám a v souladu s ním žili lidé ve svých každodennostech až po velké svátky.

Uctění Velké Matky jako dárkyně, tvůrkyně veškerého Života na Zemi vedlo každého člověka k respektu jejího následování – žití v plynoucí tvůrčí energie – rovnováze.

Hluboká symbióza planety, rostlinné a živočišné říše a lidstva byla ve stále se opakujících kruzích lásky připomínající ozvěnou svého rytmu spojení s dary a vedením o nichž nikdo nepochyboval, a pak se kdysi kdesi se stalo, že oblé kruhy Života lidé zatoužili vyměnit za lineární způsob bytí s vidinou výkonu, vyšší efektivity a domněnek, že mohou vládnout a zasahovat do již dokonalých dějů.

Mnoho staletí tato vlna sílila, vedla k hlubokému propadu Ženské energie na planetě, ochromení pra-moudrosti a síly v Ženách, vysokého napětí v Mužích a ztrátě spojením se Zdrojem. Odpojení lidstva od kořenů, ztráty kultivovaných principů bytí a zásadního popření tradičních hodnot.

 

A právě nynější období je tou nejkrásnější lázeňskou péčí pro naši planetu a lidstvo, neb díky zpomalení, které je tak velmi léčivé mizí tlak na výkon, přichází zjemnění, které pomalu spirálu Života na všech kontinentech a skrze každého z nás stáčí k pra-původním rytmu.

V laskavém ději těchto nehmotných procesů, ve kterém Matka Země svůj dech navrací do původní rovnováhy nás tou nejdojemnější péčí Lásky, pro kterou nemám slova.

Dochází k obrození Ženské energie na Zemi i v lidech.

K návratu do ryzí tvůrčí esence – samotného aktu tvoření.

Zjemnění a zahalení jemností i strhující sílou samotného okamžiku.

Ženská energie Života jako moudrá síla Stvoření opět vystupuje do popředí a tvoří portál propojení, jemuž je třeba opět naslouchat – neb jen tak přežijeme.

Jsme vyzváni k respektu jejího následování – žití v plynoucí tvůrčí energii– rovnováze.

 

 

Ženy jsou navráceny do svých úloh a ještě před pár dny mainstreamové ženy dnes pečují o své domovy, rodiny,  vracejí se k pečení chleba, šijí roušky.

Neběhají zahlceny prací od jednoho druhého, ale objímány energií tvoření, která je základním Ženským principem skutečně probouzejí své dávno zamrzlé schopnosti.

Komínky svých hodnot přerovnávají a pošetile se usmívají tomu, co bylo ještě před pár dny důležité.

Dopřávají si sebe péči, neb si až nyní uvědomují, že být vnitřně nasycená – právě tak, jako sama Matka Země znamená být plynoucí jemnou i nespoutanou Ženskou sílou.

Učí se trpělivosti, mnohem hlubší než si kdy myslely, že budou umět, ke svým milým.

Laskavé shovívavosti ke svým mužům, neb právě oni tento čas nesnášejí zcela lehce, obzvláště ti, kteří dosud podléhali své analytické části, a velkém výkonu, neustále sveřepě kráčeli za cílem.

Zásadně se boří jejich vnitřní systémy vystavené z domněnek o tom, kdo tady vládne a je rozhodující sílou.

Uvádí je to do vnitřního neklidu, podráždění, neboť se nemají o co opřít.

 

A to je jednou z úloh žen nyní – být v nejhlubší laskavosti ke svým partnerům, neboť oni prožívají veliké vnitřní procesy, ve kterých po léta a staletí nasbíraná mužská tvrdost roztéká jako kostky ledu na slunci a netuší co si počít.

Být zakotvené v Zemi a nechat své paprsky Lásky něžně proudit ze svého srdce k mužům s vědomím, že procházíme časem návratu ke své dávno ztracené Síle a Zemí se opětovně probouzí tolik potřebná Ženská energie, na kterou už většina lidstva zapomněla, je naše důležitá práce.

 

I muži jsou vedeni k tomu, aby s pokorou přijali svou pravou úlohu a vědomě tvořili energetický štít své rodiny.

Aby odhodili všechny nesmyslné návody a učili se žít prostě a obyčejně svým srdcem.

Pracovali rukama, pečovali o obydlí, doopravili místa, která dlouho odkládají (a ve kterých stagnuje energie celé rodiny) a právě tak, jak naši předci, samotným aktem práce oživovali tvůrčí energii Života v pevnosti a mužské síle.

 

Být tady a teď. Být v přítomnosti – ve které vědomě tvoříme je děj samotného Života, který ze svého tvůrčího klubka odvinul tolik přesahujících zázraků skrze naše Životy je dar, který nám je nyní svěřen, proto, abychom jej vědomě uchopili, a to je bránou k milosrdenství pro všechny z nás.

Ztráta kontroly a rozpuštění dosavadních jistot v lidech otevírá hluboké propady strachu, který je ve skutečnosti jen mylně uchopeným dějem.

Jeho pravdou Podstatou je Láska, tak hluboká, pečující a vyživující, že je její přirozeností uvést vše do čiré rovnováhy naší Boží podstaty, tak jak to fungovalo tisíce let a ne zcela nahodile.

 

S láskou k naší Zemi, Radana

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články