fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Poselství února

S teplým hrnkem čaje se chumlám pod dekou, hledím do plamínku svíčky a napadá mě, že se říká, že únor je takové pondělí roku a možná na tom něco je.

Paní Zima se ještě stále drží své vlády, zimní období se nám už zdá dlouhé a přesto je to zdánlivé, protože hluboko uvnitř naší Země už pomalu proudí míza a rozkmitávají se velkolepé děje Života. Vše, co má být z hlubin Vyšších záměrů oživeno a přivedeno na světlo světa je nyní nepozorovaně vyživováno nejvyšším požehnáním.

Utichlé tělo Matky Země prochází pozvolným pookřáváním, v němž se temně rudé gejzíry vibrací po zimním spánku roztáčí po nádherné spirále z nejhlubších vrstev a v obnovené síle se něžně víc a víc rozprostírají skrze celý živý svět, do něhož vlévají své čisté požehnání.

Každému z nás se nyní děje totéž. V čase ticha, usebrání, meditací a sebepéče, kterou jsme si po dobu zimního času dopřáli, se nyní hluboko v nás probouzejí nádherné mízy života, vlévajíce do našich niterných vizí a semínek krůpěje požehnání.

Ponořme se vědomě do blahodárně vyživujících dějů cyklu Života, v nichž se snoubí nezaměnitelně svěží krásno, ještě neprobuzeného a přesto už tak hluboce nespícího, a dovolme si uvnitř sebe pozvolné odevzdání se ději, který nás právě nyní zaplavuje polibky požehnání. Je to totiž nesmlouvavě zásadní pro rozjezd, ale i pro celý samotný děj nadcházejícího kola roku.

S pokorou a úctou čerpejme tiše proudící mízu Vyššího děje, uvnitř svého nitra i bytí, která sama o sobě udává dokonalý rytmus s vědomím, že právě jeho tempo je Božsky dokonalé.

Nechtějme jej předběhnout, urychlit a nikterak tvarovat, ale ani potlačovat a oddejme se mu v té nejhlubší pokorné trpělivosti. S vědomím, že rozehrané symfonie, právě tak jak nyní jsou, tvoří svůj mocný a zázračný děj, který svou přirozenou mocí přesahuje jakékoliv naše záměry a počiny plynoucí z vlastního chtění.

💗💗💗

Obnova úcty a respektu planety Země a všeho, co se na ní děje, je posvátným okamžikem, který začíná uvnitř každého z nás.

💗💗💗

Dopřejme i svému tělu péči a teplou výživu v podobě stravy, která je ve své čisté a přirozené formě, tak jak vyrostla ze Země a bylinkových čajů, které jsou pro nás v těchto dnech zásadní. To proto, že v našich tělech, jako strunky světelného šepotu, uvolňují mnoho své obohacující tiché moudrosti a vědění, které v Zemi od svého počátku až po čas plnosti vstřebávaly. A my se vědomým napojením na Posvátný rytmus, který v bylinách přirozeně zní, smíme prolnout s rytmem dávajíc nám právě v těchto dnech mnoho zásadních energetických, ale i hmotných impulsů.

Já osobně v těchto dnech miluji čaje z bylinek ze své vlastní zahrádky, které právě pro mé a potřeby mé rodiny vyrostly v naší blízkosti a přirozeně v sobě nesou dokonalý koktejl všeho potřebného. V letních měsících uvolňuji vědomě svými chodidly informace z mého těla do těla země, která je dokonale mísí se svojí moudrostí a vyživuje každý lístek nezaměnitelnou synchronií, které se otevírám…

A také miluji čaje z dílny Láskyplných čajů Šťastná dobaJarní probuzení, které intuitivně střídám a skrze ně své tělo pozvolně vylaďuji k nádhernému jarnímu přerodu.

Obklopuji se plamínky svíček, nořím se do jejich lázně, ve které mě vedou (a všechny další, kterým jsem níže psané řádky doporučila) do něžného děje. Symbiotického zapuštění mých vlastních jemných vláken do právě pulsujícího rytmu pole Země, s nimiž se v nádherné jiskrnosti splétají a já pociťuji hlubokost aktu Jednotného prolnutí.

Každý den, při zažehnuté svíčce Matka Země, do které vkládám svůj záměr (napojení se na právě proudící vibrace v jejím těle), se položím na zem (ne na pohovku) a slovy svého srdce poprosím o cokoliv, co je v daný okamžik se mnou v souladu. Bez očekávání a s důvěrou se ponořím do sebe a oddám se ději, v němž se samy a zcela přirozeně začnou z povrchu celého mého těla, vlnit hedvábná vlákna k Zemi, prostupujíce všechny její vrstvy. Napojena na jednotný rytmus jejího dechu pociťuji velmi nádherně a hmatatelně naplněný soulad uvnitř sebe a nekonečně proudící výživu z jejího nitra, jež se svými krůpějemi volně vlévá do mého těla a veškerých energetických struktur. A záhy tvoří nádherně se vlnící ornamenty ve mně a celém mém osobním poli, které doslova zvučí skvostně barevnou hudbou chrámu Života, prostupujíc mé kroky nekonečně dál….

💗💗💗

Jestliže si toto krátké zastavení budete i vy v těchto dnech dopřávat pravidelně (každý den alespoň pár minut), počne vaše propojení s jednotným rytmem Matky Země sílit v nádherné monádě, rozpustíte mnohé ze stagnující energie, vibračně se velmi posilníte a naplníte svěží esencí udávající rytmus a pohyb pro vaše kroky v souladu s plánem vaší Duše. Zjemníte svoji  vnímavost – schopnost zachytit, vstřebávat, prožívat vědomě tento děj a rozvíjet jej ve svém bytí. Bez tlaku a v naprosté přirozenosti dojde k nádhernému sladění s Posvátným zdrojem Života naší planety a právě to se do našich dnů propisuje obohacujícími se spirituálními i pozemskými událostmi, v nichž pociťujeme harmonickou vyváženost v naprosto zásadním dostatku Všeho. Je to jako uzavření mírové dohody, díky které pomíjí rozpor, tlak a nehojnost a naopak povstává vnitřní vycentrovanost, vedoucí nás k vývoji našeho Nejvyššího potenciálu.

💗💗💗

Samo o sobě nás toto napojování vydatně podpoří v navázání vztahu k sobě sama a ohromné tvůrčí síle Života, která ze stínu zimního času vystupuje na povrch a my máme možnost vědomého se otevření. V jejím Světle se silněji a jasněji staneme tvůrci svého příběhu, prostoupí nás jiskra a vášeň, neboť se sladíme s odvěkou Silou Celku. Tou Silou, se kterou naši předci zcela instinktivně a intuitivně pracovali a tak se napojovali na kolo Života jeho požehnání.

V tento čas nás také podpoří práce s Druhou čakrovou svíčkou, kdy vědomě vdechujeme její energetickou sílu do oblasti své druhé čakry. Touto vědomou prací doslova plníme sebe sama jiskrou rozzařující v nás vibrace důvěry k Životu a jeho vedení, které jsou tak moc zásadní pro porozumění a oživení našich Vyšších záměrů a potenciálů.

Skrze vědomý dech, kdy vedeme tok energie z plamínku této svíce a vydechujeme opětovně do něj, také můžeme pracovat se svými stíny a doslova ze všech koutů sebe sama vymetat zrníčka, nedůvěry, pochybností, ale i nehodnoty a pocitů méněcennosti. (Vibrací, které tvoří nekompromisní nepropustnost pro naše radostí a důvěrou roztančené kroky).

Při každodenní práci s touto svíčkou (a stačí opravdu jen pár minut) se ženy výrazně rozzáří a roztočí se jim nejen nádherné tvůrčí a radostné síly, ale především se napojí na životadárný systém svého vnitřního světa, díky kterému se zjemňují a otevírají vnímavosti všech sfér jemných světů, jimiž jsou vedeny.

Já sama si v tomto čase, tak jako mnoho z Vás, doslova dopřávám světélkující koupel plamínků, které jsou blahodárné podle svého naladění, pocitů a rozmanitě je střídám a přesto nemohu v těchto řádcích opomenout svíčku, která je takovou korunkou nynějšího období a tou je Portálová svíce Panny Marie Svatyně, ve které se snoubí tolik mnoho nesdělitelného a přesto tak mnoho hmatatelného….

Celé únorové i toto přerodové období předjaří není jen elegantní a uhlazené, naopak dochází k mnoha příležitostnému napětí, které můžeme vnímat, protože se děje v hloubce Země a nás se přirozeně týká.

Toto napětí je oním přirozeným tvůrčím napětím, které je doslova jako pukající semeno, jež v sobě nese natlakované vibrace, které jsou nezbytné k odhalení hloubky potenciálu – Záměru. A to jak v Zemi, tak uvnitř nás.

A proto, když se setkáme s takovou situací, v tichu a klidu se napojme do hedvábných kořenů k Matce Zemi, dejme si dostatek prostoru a poté konejme s vědomím, že naše kroky nemusí být vždy uhlazené a elegantní. A že právě příležitostné napětí je napětím tvůrčím, které nám svojí rozvibrovaností touží odhalit svoji hloubku, ze které nám je mnohdy umožněno vytvořit perlu svého vlastního tvůrčího potenciálu – Posvátného záměru Života.

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články