fbpx
Objednávky přijaté 10.-16.6.2024 budeme z důvodu pracovní cesty expedovat v pondělí 17.6.2024. Děkujeme za pochopení:-)
Nákupní košík

Přepis těžiště Země

Možná někteří z Vás vnímáte v těchto dnech určité pozastavení toku hojnosti a to nejen finanční, ale i třeba fyzických sil, nadšení tvořit své vize a mnoha dalších rovin životaJe to v důsledku děje, jímž už několik týdnů prochází Země, a proto se přirozeně dotýká nás všech.

Osou naší planety neustále tečou pohyblivé frekvence energií, které se do sebe rozmanitě vpíjejí, tvoří fraktálové obrazce kmitající v unikátní podobě dimenzí, které jsou pro naši mysl ještě stále neuchopitelné.

Tyto frekvence však s počátkem tohoto roku začaly měnit nejen svoji podobu, ale stávají se mnohovrstvé, jako jiskřivé gejzíry doslova unikají mimo svoji hlavní tepnu a rozpíjejí se tělem Země, kde se formují do zcela nové podoby.

Tím se nejen změnil a dál mění „žilní systém“ celé planety, ale především její těžiště dostává zcela NOVOU, a pro lidstvo nikdy předtím nepoznanou, unikátní podobu. Vstoupilo do jiného prostoru, v němž v naprosto mistrovské inteligenci pokračuje započatý proces.

Zjednodušeně – změnila se středová osa a celé těžiště se překlopilo do jiného prostoru, vibračního pole a v důsledku toho vše dostává nový řád, strukturu a k nám z toho plynou vibrace z jiného časoprostoru, ale také formou a v kvalitách,  na kterou je nezbytné naše vědomé naladění.

Tento děj se velmi intenzivně přirozeně dotýká veškerých vod na naší planetě a u mnoha léčivých pramenů dochází k obrovskému přenastavení jejich hojivých potenciálů. Současně k nám voda stále intenzivněji hovoří a uvolňuje zásadní a tisíce let utichlé informace a vedení. Voda, ať už v jakékoliv podobě a množství, je odnepaměti nositelkou veliké moudrosti a nese v sobě paměti veškerých dějů lidstva, celé planety a všech prožitků ať už jednotlivců, národů a kultur.

Její měnící se tóny a způsob komunikace s námi, která se doslova měkce rozlévá, nás všechny vede k obnovení schopnosti vlastního plynutí v pružnosti, dynamice a proměnlivosti, které v tomto čase můžeme velmi citelně vnímat z vnějších událostí. Není zde myšleno plynutí jako nic nedělání, vzdání se možnosti své volby aktivně tvořit svůj život, ale plynutí, které se děje v souladu s rytmem Celku. Proměnlivě, a v těchto dnech více než kdy jindy, propisující se do našich životů ve velké nepředvídatelnosti, aktivitě a neusměrnění.

Tyto děje se však odvíjejí z hlubin samotného těla Země – Mámy nás všech, a proto se hmatatelně dotýkají každého z nás. Procesy změn pohybu jejich niterných frekvencí, seskupení, podoby a celého přenastavení cévního systému, až skrze propis samotným těžištěm a Matricí Života, kde dochází k obrovským posunům, hluboce určují naše vlastní a právě probíhající přenastavení.

Naším zásadním úkolem je sladění se s tímto pozvolně, a v některých dnech velmi nespoutaně, probíhajícím dějem, které lidstvo nepamatuje. Zářící linka, rozpíjející svůj brilantní hřejivě tepající rytmus uvolňující se prostorem Země, nás v těchto dnech vede napříč našimi životy a záhy viditelným světem a naší úlohou je nejen nechat pracovat tento mystický děj, ale především vstoupit do galaktických portálů, jež Země ze své brilantní inteligenci rozkmitala a splynout s jejich tóny.

Naše schopnost aktivně, ale v klidu tak činit, je nyní aktivována skrze osy naše těla, které tvoří spojnice k Posvátným procesům uvnitř planety. Veškeré tekutiny našich těl nyní prochází změnou struktury, která je luxusem i výsadou časoprostoru, do něhož jako lidstvo vstupujeme.

A ať už jde o štědrost finanční, zdraví, schopnost přetavovat své vize do hmoty a další, je pro nás v roce, jemuž kraluje drak, podstatné sladění se s posunem středové osy a s veškerými ději probíhajících v neviditelném světě Země.

Čímž se spojíme pro nás s důležitým energetickým systémem planety, který je Zdrojem hluboké štědrosti v rozmanitých podobách.

Proto, aby nedošlo k našemu rozmanitému ustrnutí v důsledku toho, že „jsme mimo zónu“, se potřebujeme ukotvit, abychom se tak mohli energeticky opřít svým vnitřním středem o střed Země, čímž vytvoříme zásadní bod – portál ve velké míře určující náš posun v realitě.

V těchto dnech došlo k překalibrování svíček Matka ZeměSrdce Matky Země do nových frekvencí, které rezonují s prací Celku a přestože svíce mají stejnou podobu, je pravděpodobné, že zaznamenáte zcela jiný energetický přenos.

Současně právě tyto svíčky velkoryse podpoří naši vlastní práci, posun a naše synergické sladění se všemi probíhajícími ději uvnitř Země a otevřou nás nádherným pramenům Matrice Života, jež v těchto dnech propisují svoji vibrační silou zcela novou podobu nitrem planety a každého z nás.

Nesmírně děkuji, že jsem směla toto téma otevřít Chanellingem při poslední online meditaci, kde se přítomným dostalo opravdu velice cenného Vyššího vedení a i já sama s velkým obdivem naslouchala slovům, která jsem sama vyslovovala. Jsem velmi vděčná, že nyní alespoň několik málo střípků smím sdílet i do veřejného prostoru a již v tuto chvíli vnímám, že se otevírá velice hluboké pole pro další online meditační setkání, které se ponese v duchu nesmírně cenného ukotvení do Nové matrice, těžiště a celého žilního systému planety. V němž se díky uzavřené skupině dostane každému z nás individuální a hluboce posilňující podpory, ochrany, vedení a pomoci.

Netroufám si předvídat, kdy se tak bude smět stát a nyní při svém vhledu vnímám, že završení celého děje a tím pádem i svolání online meditace bude pravděpodobně v průběhu 4 týdnů.
Až budu sama vědět, že je možné se setkat a až já budu mít svolení, tak Vám dám vědět, že je možné se k meditaci připojit.

 

S láskou,
Radana

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články