fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Prozradím Vám tajemství o tom, co Vám brání slyšet Anděly

Lidé se mě často ptají, co mají udělat pro to, aby se spojili se svojí Duší, slyšeli, co jim šeptají Andělé, otevřeli své niterné vnímání a byli projení s celým nehmotným světem. Kromě mnoha inspirací, které se můžete dočíst v e-booku Jak se propojit s Anděly, individuálích poselství, které předávám formou Andělského psaní, modlitby, anebo na míru stvořených svíček, bych s Vámi ráda sdílela něco zásadního, co platí pro každého z nás.

Může se Vám to zdát dočista obyčejné, já ale vím, že je to rada nad zlato. V našem každodenním životě máme něco, co nás odděluje od sebe sama, mlží jemné vnímání, izoluje od nehmotné říše a náš osobní prostor plní hutnými vibracemi. Nepozorovaně tvoří temnou propast, do které padají úžasná poselství Andělů, paprsky moudrého vědění naší Duše a neustálé plynutí darů, v němž k nám hovoří šumění větru, bublání vody, řeč stromů, rostlin, živočichů, ale i ostatních lidí.

Vše co je Bohem stvořeno nám uvolňuje záchvěvy milující energie, ve které je pro každý náš okamžik vloženo vše, co právě potřebujeme. Stejně tak Duše každého člověka nepřetržitě uvolňuje čisté záchvěvy, jimiž o nás v jedinečné symbióze s naším plánem pečuje a odhaluje svá vědění, přesto mnoho lidí netuší, co říká, protože více pozornosti věnují úplně jinam.

Kam? Už možná tušíte. Lidstvo svoji pozornost upíná více ke svému mobilnímu telefonu, který je výborný sluha, ale velmi zlý pán, který nemilosrdně odvádí lidské vědomí od své síly a rozštěpuje jej do mnoha stran. Ať už je to individuální komunikace s konkrétními lidmi, nebo skrze sociální sítě, jeho časté používání vede do prožívání názorů, potřeb a prožitků, které se neztotožňují s naší Duší, odpojují naše pevné rozpoložení v těle a tříští naši bytost na mnoho částí.

Jestliže jsme energeticky rozptýleni po různých koutech ať už je to u přátel, kamarádů, zpráv ze světa, myšlenek mnoha desítek, nebo stovek lidí a různých online programů, nelze prožívat bytí tady a teď, což je samozřejmě jasné. Nelze vnímat obestření křídel Andělů, naslouchat moudré řeči živlů, číst v paprscích Slunce, své Duše, nebo jen tak spokojeně být a vědomě prožívat.

Jestliže se nespočetněkrát za den skrze telefon energeticky propojíte s lidmi (i méně pozitivními vibracemi), které třeba ani neznáte, věnujete jejich myšlence pozornost = dáte svoji energii, která Vám záhy chybí při vlastním prožívání života. Kouzlo svobodného prožívání, nejen v malých, ale i důležitých okamžicích Vašeho života stagnuje a může se projevovat rozmanitě destrukčně.

Asi se ptáte, jak to dělám s telefonem já?

Jsem vděčná, že díky němu mohu jednoduše být s kýmkoliv z Vás ve spojení, fotit úžasné fotky, snadno najít vlakové spojení, když se rozhodnu jet s dětmi na výlet a mnoho dalšího.

Upřímně jej mám ráda a děkuji za to, jak mi slouží, přesto si neumím představit, jak bych mohla fungovat, kdyby neustále přijímal internetové spojení a já měla svůj osobní prostor plný hutných frekvencí a různorodého smetí. Vážně nevím, jak bych v tom chaosu četla ve hvězdách, prožívala pečující doteky posvátných sil Nebe a Země a své Duše. Nedokážu si představit, jak bych ruku v ruce s dětmi prožívala ryzí život, tvořila pro Vás v mé Andělské dílně, kdyby se mé vědomí rozuteklo a já byla obětí mnoha mobilních neduhů.

A tak svůj telefon používám tak, aby mi byl užitečným pomocníkem, když já chci a potřebuji a ne naopak. Naučila jsem se vnímavě ke své Duši a celé bytosti rozpoznat do jaké míry je pro mě jeho používání zdravé a v rovnováze, aniž by mi bránilo v radostném bytí. Některé dny je to opravdu jen pár krátkých okamžiků, jiné více času a ještě jindy jej mám třeba několik dnů vypnutý.

Myslím si, že neexistuje univerzální návod, který by byl pro každého stejný a nelze zobecnit míru, která by říkala, kolik času je v pořádku věnovat svému telefonu, ale každý si sám v sobě musí upřímně najít zdravou míru a té se držet. Nenechat se svádět voláním celého světa, upínat pozornost k lidem a situacím, s nimiž nemáme co dočinění, natož abychom je mohli (pozitivně) ovlivnit, nýbrž mířit energii do sebe a své cesty, což je přirozeně mnohem smysluplnější.

Jediné co a koho máme moc ovlivnit, jsme my sami, životy nás a našich nejbližších. Nic víc a nic míň.

Teď, když víte, že nejsem stále online a dopřávám si plynutí obyčejného prožívání tady a teď, aniž bych se nechala rušit, tak jistě z jiného pohledu vidíte, proč někdy čekáte na mé odpovědi tak dlouho a bezesporu mám Vaše sounáležité porozumění, za které srdečně děkuji.

A teď Vám povím, jaké to je, když na dovolené svému telefonu dáte také prázdniny a několik dní se oddáte prostému prožívání, ve kterém každou buňkou své bytosti cítíte nádherné plynutí času, v němž jsou otevřeny nejhlubší vnímavosti Vaší Duše a spolu s každou rostlinou a bytostí prožíváte sílu jednoty.

Bosá chodidla nořím do příjemně vyhřátého písku a zatímco mě něžně hladí vítr, tvoříce na mém těle šumící větrníky krásných obrazců světla, naslouchám, jak ke mně, v plynutí pomalu proudícího času každý oblázek a zrníčko, v nichž je obsažen, celý Vesmír sálavým teplem promlouvá.

Dunění vody v síle spolupracujícího Celku zní nádhernou hudbou, ve které na povrch hladiny přináší mnoho zapomenutého poznání z hlubin podmořského světa a v kouzelné řeči lásky ke mně mluví celý svět ve své prvotní pra-moudré síle nejhlubší lásky.

Přetékám dojetím a prožívám něco, nač nemám slova a přesto to posléze toužím přiblížit dalším lidem a dotknout se ze svého srdce jejich a nasytit je pra-silou života, ve které se vděčně rozprostírám a vdechuji ji.

Netuším, jak do slov poskládám fascinující děje, v nichž mizí hranice, ve kterých je mé vědomí propojeno s každým hmatatelným i neviditelným záchvěvem, ve kterých prožívám sílu Celku, jako kdybych odnepaměti naslouchala vyprávěním živlů, kterým rozumím stejně snadno, jako oni mně a vdechovala božské esence, v nichž se v čirém prožívání setkávám se vším, co je.

Já a moji nejbližší jsme v ráji, ve kterém nás hladí Andělé a celá říše Matky Země plyne v jedinečném rytmu, jemuž jsme oddali sami sebe, jako kdyby to byla ta nejvznešenější meditace, ve které vše, co je, odevzdáváme samotnému prožitku, v němž je mnoho podob ryzího štěstí.

Několik dní jsem neviděla svůj soukromý, ani pracovní e-mail, nečetla jsem žádné zprávy ze světa, nepoužila sociální sítě a nemám svůj

telefon po ruce. Oddávám se jednoduchému životu, ve kterém splývám se vším uvnitř i vně, a kdykoliv pohlédnu do očí jakéhokoliv člověka vidím tam hlubiny jeho Božství, které ke mně beze slov mluví a mým srdcem protéká nesdělitelně mnoho pocitů.

Jako kdybych se odnepaměti spolu s hejny pestrobarevných ryb, které mě přijaly za „svou“, oddávala hmatatelné synchronii podmořské říše, ve které s úctou k jejich posvátnému světu měkce proudím a prožívám sílu prosté přítomnosti.

Jako kdybych odnepaměti, stejně jako naši předci, kteří obráceni k sobě a nacházejíce splynutí se Vším, jen tak obyčejně byla a ať už je to v pohybu s dětmi, nebo sama v rozjímání prožívám SÍLU okamžiku, ve kterém se sbíhá vše.

Děkuji za to, že dýchám a jsem.

Sama sobě jsem vděčná, že si dovoluji pouhé plynutí ve Svobodném prožívání, ať už jsem doma, nebo tisíce kilometrů daleko a uvědomuji si, že právě v bytí tady a teď nacházím přesahující prožitky, v nichž ke mně rozmanitou řečí promlouvají Boží poslové.
Je to pro mě časem, kdy jemný svět Andělů bez ohraničení proudí, má Duše tančí a já v jemné radosti obyčejně a přesto božsky jsem, ať dělám cokoliv. Děkuji za všechny okamžiky lásky k sobě, v nichž se otevírám všemu a myslím si, že pro každého z Vás, ať jste na své cestě kdekoliv a děláte cokoliv, je bytí bez telefonu, ať už na pár hodin, nebo dní důležitá ingredience, kterou byste si všichni měli pravidelně dopřávat, protože právě díky tomu ochutnáváme a posléze prožíváme svůj příběh ze zcela jiných rovin z nichž se odvíjí mnohé další.

Vytvořte si sami pro sebe oázu, ve které si pravidelně pár hodin, nebo dní budete dopřávat kouzelný čas ve kterém se otevřete své Duši, Andělům, vědomému prožívání života a necháte hovořit vše co Vás obklopuje. Pamatujte si, že čím častěji a delší čas budete v pouhém plynutí přítomnosti, tím pevněji ucítíte objetí Andělů a vnímavěji se otevřete ke všemu co Vás obklopuje.

A nebojte se, nic nemusíte a nic Vám neuteče, celý svět se bude točit dál i bez Vás a Vy, vyživeni nesmírností mnoha prožitků, budete mít dostatek energie všechny malé i velké úkoly své Duše naplnit, protože uvnitř sebe ponesete stále intenzivněji zářící světlo sebe sama.

A to je to největší kouzlo, kterým máte moc sebe a druhé obdarovat.

Odnepaměti je v každém z nás Božská síla, která je viditelná každým okamžikem, v němž sami sebe odevzdáváme ryzímu prožitku.

Z mého srdce k Vašemu, mnoho nekonečného Světla pro Vás,
Radana

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články