fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Strhla se lavina

Strhla se lavina se zprávami, ve kterých mi píšete, že mé video, které jsem zveřejnila před rokem o tom, že je lidstvo v ohrožení pro Vás dostává nový rozměr a právě tak na svíčce pro rok 2020 teprve teď vidíte, co skutečně říká. (Video lze najít na mé fb stránce Pramen Světla a několik posledních svíček 2020 mám k dispozici).

Píšete mi, že teprve nyní rozumíte, o čem jsem před rokem ve zmíněném videu mluvila, když jsem říkala, že ne planeta je v ohrožení, ale my lidé jsme v ohrožení a je třeba urgentní změna.

Mnoho lidí si to vzalo k srdci a někteří se naopak bláhově domnívali, že říkám něco, co tak není a  zbytečně zveličuji. Ne, bylo to naopak. Ve svých slovech jsem se snažila ušetřit Vás hrůzy, kterou jsem viděla a která se nyní stala realitou, neb v tu chvíli byla ještě naděje. A já věřila, že to společně dáme a věřím v to stále i přesto že je situace vážná.

 

 

V těchto dnech mě zaplavujete otázkami víry i strachu, soucitu i těch nejhlubších propadů. Píšete o tom, že přeci musí být cesta záchrany – ano je, jen si nejsem jistá, že jsme jako lidstvo ji připravení ji vidět.  Je to stejné, jako jsme nebyli před rokem připraveni spatřit nahou pravdu mého sdělení a umíme to až v tuto chvíli samotného prožitku.

Situace, ve které jsme,  je počátkem tolik ohromujícího děje, který jsem viděla ve své vizi před rokem a ve videu prosila o rychlé prozření nás všech. Proto jsem napsala e-book o tom, jak naplnit své běžné potřeby Života v souladu s Přírodou a poskytuji jej zdarma, neboť jsem věřila, že tím podpořím co nejvíc lidí ke krůčkům, které nám všem pomohou.

Vím, že se každý snažil, jak nejlépe uměl a každý do toho dal to nejlepší, a přesto to na pozvednutí přítomného fatálního zničení naší planety nestačilo. Vím, že v průběhu toho celého roku jsme všichni udělali veliký pokrok a na jedné společné vlně se snažili a i přes své pohodlí a občasné zakopnutí jsme zas a znovu vstávali a pokračovali. Vím, že i mnoho lidí polevilo v domnění, že to není tak hrozné a namísto toho, aby se podívali na to, kde mají své rezervy a slabiny (a máme je všichni) raději hodnotilo to, co nemohou ovlivnit počínaje leteckou dopravou a konče nadvýrobou, která hubí planetu.

 

Vím, že kdyby právě tolik energie každý sám věnoval svým slabinám, tak bychom dnes nežili moji vizi, která se stala realitou. 

Přesto cítím napsat, že je to tak v pořádku, protože procházíme tolik potřebným radikálním prozřením o nás samotných, které je naším požehnáním.

Přišla doba obnovy lidstva – celosvětové očisty, ve kterých lidská pyšnost zažívá, že je zde síla, kterou jsme mnoho generací domýšlivě a bez pokory přehlíželi.

 

♥ Mnoho desítek let bez sebemenší úcty a sounáležitosti vědomě poškozujeme naší planetu od malých věcí každodennosti, až po velké násilí, v němž nerespektujeme přirozené cykly Života, jemuž jsme nadřadili uměle vytvořené pravidla, která mají fatální dopady.

 

♥ Duše lidí ve velkém množství odcházejí do Božího chrámu, aby zviditelnily vážnost situace, a celý svět se v ochromení zastavuje. Ony odcházejí, protože zde dokonaly svoji pouť a protože jejich systém roztrhal tlak viru.

 

♥ Jeho agresivita není agresí Přírody, ale lidstva (a o této agresi mluvím i ve zmíněném e-boku a také přirozenosti Přírody jej uvolňovat formou různých katastrof zpět). Je to prostá rovnice, která je každému jasná – co vkládáme, to se nám vrací.

 

♥ Nakumulovanou agresivní razantnost viru, není možné zastavit jinak než opuštěním absurdních hodnot, přijetí pokory a sílou upřímného odpuštění.

 

♥ Náš imunitní systém – mluvím o imunitním systému celého lidstvakolektivně je oslabený v důsledku letitého rozvratu od Přírody a proto zažíváme, že skutečně existuje nemoc, která má větší sílu než my, neb jsme se sami o svoji moc připravili.

 

♥ Přestože je neviditelná, tak má o mnoho větší sílu, než veškeré viditelné důkazy světa a nikdo z nás nepochybuje o tom, že skutečně je.

 

♥ Až teprve nyní si mnozí vskrytu sebe uvědomují mylnost svých „jistot“ i pomíjivost veškerých vybudovaných systémů našich životů, které padají.

 

Zhroucení veškerých vláken, ze kterých jsme své Životy stvořili a nyní nás zahalili stíny, nás mohou dusit a zrovna tak nabízet možnost osobní i kolektivní proměny, která je naší nadějí i lékem.

Přála bych si, abychom toto všichni pocítili do morku svých kostí a aby vysoce postavení lidé naší společnosti otevřeli svůj cit, dotkli se své čisté Podstaty a spatřili moudrost, která k nám hovoří.

Nesčítejme způsobené škody, přestože nám pochopitelně dělají starosti, nýbrž pohlédněme jaké benefity přináší.

 

 

 

♥ O kolik se naší atmosféře díky odlehčení letového provozu uleví a na nás dopadne více paprsků Slunce?

♥ Kolik smogu z dopravy jednoduše nebude a sípavý dech Země se alespoň trochu zhojí?

 

♥ Kolik fascinujících míst, které naši předci ve velké pokoře s úctou vybudovali, opětovně rozezní svůj léčivý potenciál, když je neznásilňují davy turistů, kteří mnohdy postrádají respekt k těmto místům?

 

♥ Kolik pláží a nádherného podmořského života, do kterých nám připadá normální nahlížet, aniž bychom si uvědomili, že přicházíme do kouzelného prostoru rostlin a živočichů je nyní oproštěno od lidských tužeb a pookřívá?

 

♥ Kolik lidí teprve nyní pochopí, že je pošetilé si myslet, že můžeme řídit svět, aniž bychom ctili tradiční bohatství našich předků a planety?

 

♥ Kolik lidí nyní pociťuje, že situace je vážná a zjišťují, že Vyšší řád všeho dění dal hmatatelně najevo svoji přítomnost i přesto, že ještě před pár týdny by se bláhově vysmáli?

 

♥ Kolik času budeme sami se sebou, svoji rodinou a budeme tady a teď?

♥ Kolik lidí si přeskládá hodnoty, na kterých staví své „jistoty“ a svůj Život?

 

♥ V kolika lidech tento děj probudí pra-starou moudrost jednoduchého Života, v němž není třeba hromadit, chvátat, ale být v jeho objetí a ze všeho nejvíce v lásce k sobě, druhým a naší planetě?

 

Jsme voláni do svého nitra, k prostému bytí, obyčejné nehybnosti, ztišení mysli i těl (proto je mnoho lidí nyní velmi unaveno).

Jsme vyzváni k práci uvnitř sebe a svých životů, vztahů, rodin. K vědomému míření energie dovnitř a ne ven.

K propojení do svých srdcí, poohlédnutí do toho na čem naše Životy stojí.

 

K sycení se klidem, vědomé práci ve svém nitru a NEDOVOLENÍ oslabujícím energiím strachu, paniky, úzkosti, apod. nabourání vlastního energetického pole-neb v tu chvíli se přirozeně nejen naše mysl, ale i tělo stává dostupné pro jakékoliv parazitující vlivy.

 

Nepochybuji a jsem si jistá, že každý kdo v těchto dnech bude své frekvence udržovat čisté (pozitivní), tak si vybuduje tu nejsilnější imunitu a své energetické pole naplní Světlem, tak silným, že agresi viru zjemní, až do úplného rozpuštění.

Nepochybuji, že je současně potřebné pracovat ve vlastním pokorném zpytování svých slabin a navracet se k původním hodnotám.

Přestat se bát, ale nechat skrze sebe narodit respekt k obdivuhodným silám Přírody, jimž se s pokorou otevřeme, aby skrze nás konaly své fascinující dílo, které má tolik podob zázraků a my je přesto neumíme vidět.

 

V lidech je probuzena vzájemnost, solidarita ale i agresivní energie “jen” z toho, kolik toho druhý člověk má v nákupním košíku.
Ponechme soudů a hodnocení a namísto toho v sobě objevujme laskavost, vždyť nám v tomto čase plyne tolik požehnání a je rozhodující pro celý další vývin lidstva.

Připomínejme si, jakou moc naše mysl má a to, že jakémukoliv fyzickému ději vždy předchází energetická forma a proto udržujme svoji mysl čistou. Zaměstnávejme se tím, co nás baví, a nenechme se semlít lavinou negativních zpráv.

Buďme v míru každého okamžiku, ve vděčnosti za vše, čím nás Život obdaroval a té nejhlubší naději, že tento celosvětový očistný děj přečkáme v pochopení pravého smyslu toho, proč přišel a naší planetou se opětovně rozezní hluboká píseň vzájemnosti.

Já v to věřím.

♥♥♥

 

Velmi si vážím toho, že Vám jsou právě v této době podporou svíčky z mé dílny a Vy stále objednáváte balíčky.
Plní mě Vděčností kolik darů v nich nalézáte a navíc je štědře rozdáváte blízkým, zapalujete za Ano i mně a mé rodině jsou podporou a uvědomuji si, že fungují naprosto dokonale a právě tak, jako mnou před rokem přišlo nadčasové vědění, tak nyní skrze ně září nadčasová pomoc a je bez nadsázky hmatatelná.
Pro všechny z Vás pro které je nynější období těžké a cítíte, ze potřebujete pomoc Andělů skrze svíce a finančně si je nemůžete dovolit, nabízím abyste si sami určili cenu, či nabídli cokoliv na výměnu tak jak je ve Vašich možnostech.

 

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články