fbpx
Objednávky přijaté 10.-16.6.2024 budeme z důvodu pracovní cesty expedovat v pondělí 17.6.2024. Děkujeme za pochopení:-)
Nákupní košík

Tekoucí síla Života

 

Na procházce nádherně voňavým lesem s dětmi pozoruji jak se stromy loučí se svojí barevnou krásou a ve svém jemném ševelení dávají sbohem dalšímu cyklu svého bytí.

Bez násilí držet  tok času prochází nádhernou proměnou, kterou pozvolně završují svoji jednu etapu a spolu s barevným vířením svých listů pouští i spoustu prožitků, které  jim darovalo Slunce, déšť, živočichové, ale také my lidé…

Jak často v útočišti stromů, v jejich dechu, objetí korun i éterických náručích Stromových bytostí čerpáme mnohé a oni s námi i mnohé prožívají, a aniž si to mnohdy uvědomujeme, tak vstřebávají dočista vše, co my sami v jejich společnosti prožíváme.

Ať už naše tiché myšlenky, či vědomě vyslovená slova, rozhovory, či okamžiky s našimi blízkými, to vše s námi živé Bytosti –  stromy sdílejí velmi hluboce. Vstřebávají naše myšlenky, laskají naše bolesti a zjemňují starosti, přirozeně tím nejkrásnějším porozuměním vroucnou a bezpodmínečnou láskou.

Jak často si to ani neuvědomujeme a jen se chodíme do lesního království sytit, aniž bychom je za tuto celostní péči objali svojí vděčností, napadá mě a říkám to dětem a také to, že o tom musím napsat.

Děti po naší společné procházce odbíhají do nevelkých výšin své oblíbené rozlehlé lesní skály, nabízející jim za každého počasí nespočet dobrodružství, která je asi nikdy neomrzí, já se šplhám za nimi, zatímco ony mizí ve svých skrýších.

Hluboce se nadechuji, naslouchám tepu lesní říše, pozoruji nádherné kořeny stromů, vzájemně se do sebe proplétajíc, rozhlížím se a těším se z té nádherné proměny Života.

V Přírodě a v každém z nás nastává období, ve kterém kráčíme k završení koloběhu roku, který nám všem rozcinkává své poslední dny a nabízí nám prostor odevzdávání svých barevných listů  a pozvolnému uzavření jedné etapy.

 

 

Připomíná mi to, že jsem před rokem o něčem podobném napsala článek a uvědomuji si, že má niterná tichost posledních dnů, jimiž jdu ve stále zpomalujícím tempu, odráží stávající děje Života Přírody.

Je mi to tak přirozené a příjemné.

A ať už rozjímám v kuchyni nad přípravou těsta na štrůdl, při pečování o zahrádku, v teplé vaně (kterou si v těchto dnech dopřávám opravdu často) anebo se koukám do plamínku svíčky či nedělám vůbec nic, tak si dopřávám prostor na pozvolné pouštění mých barevných listů do kola času, jehož tikot nám rytmus Života odpočítává a v tomto čase směřuje k završení.

Kolo roku se nyní stačí do své vrcholící fáze a my procházíme dějem, ve kterém smíme vědomě pouštět mnohé, co jsme prožili, co nám dosloužilo, co cítíme, že na své další cestě nepotřebujeme, nechceme, nebo už není naší součástí. Smrt staré formy, ať už to je mnoho střípků našeho Já, anebo veliká součást naší bytosti, je důležitý proces proto, abychom mohli projít proměnou a vstoupit do nové fáze svého bytí v souladu s cyklem Všeho.

Klanět se s pokorou a vděčností všemu, co jsme prožili, co bylo naší pravdou a součástí v úctě a bez hodnocení a dovolit si osvobození od všeho, co cítíme, že již není naše, je moc důležité a pracuje to v mnoha našich vrstvách.

Mnoho lidi dělá své završující rituály až v posledních dnech roku, či na jeho přelomu a já si přesto myslím, že je to škoda, protože tehdy chybí ta přirozená pozvolnost a tolik potřebná jemnost, která je přítomná v kolektivním ději Přírody nyní.

 

 

Chvíle, kdy pod korunami barevných stromu rozjímáme a v symbióze s nimi (bez tlaku na to že máme dva dny) pouštíme to své je nedocenitelný, hluboký a pozvolný proces Lásky a obnovy (naší) Rovnováhy, v němž jsme propojeni s přirozeným potenciálem Celku, který JE NYNÍ, ale i k pradávným tradicím našich předků a má obrovskou Sílu.

Tento čas, který potrvá až do Zimního slunovratu je pro každého z nás časem velmi požehnaným a je jen na nás zda s pokorou přijmeme to, co nám nabízí.

Tlející listí pod námi vytváří výjimečný portál, jemuž smíme mnohé předat, toto období také můžeme intuitivně využít pro oblasti a témata svých Životů, u kterých cítíme, že odpoutání nepůjde jen tak snadno a pracovat s Rituály rozloučení.

Rituály rozloučení jsou důležitým mezníkem našich Životů a jejich síla přichází skrze náš záměr, přípravu, samotný prožitek a děj rituálu, který může mít mnoho podob. Mnoho inspirace, která je vhodná právě pro tento čas se můžete dočíst v e-booku Magické úplňkové rituály, který jsem před více než rokem napsala a ZDARMA si jej můžete stáhnout tady. (Rolujte dolů, najdete jej na konci stránky)

Dočtete v něm mnoho zásadních informací o tom, proč je vědomé opouštění starého důležité a proč nenosit staré do nového a nemíchat jedno s druhým.

 

Prožívám, jak je tento podzim oproti předchozím jiný a vede nás – každého z nás do opravdu hlubokých vrstev sebe sama a našich rodů. Jak mnoho je potřebné léčit Opravdově, Hluboce a bez předsudků.

 

Otevírají se obrovská témata a my máme jedinečnou možnost jemného a laskavého obnovení rovnováhy ve svých Životech.

Volání našich předků nyní cítíme doslova v kostech a právě jejich Síle se můžeme v těchto dnech nenapodobitelně otevřít.

Nejpřirozenější a nejsilnější cestou, která vede přímo je skrze své napojení na svoji placentu, která  JE ZDROJEM NAŠEHO ŽIVOTA.

Je vyjádřením našeho pouta a propojení k Matce Zemi. Je symbolem naší rodové linie.

Šumí skrze ni Posvátné mantry našich Předků a je Bránou k sobě sama.

To ona s námi tvořila JEDEN biologický i spirituální CELEK na Počátku našeho Života.

Bez své Placenty byste tyto řádky nečetli.

Je hodna naší úcty. Poděkování za svůj Život.

 

 

Je to tak jednoduché a obyčejné viďte? A přesto jsme jako lidstvo v tak hluboké propasti, že stále hledáme okolo.

A to je zásadní kolektivní téma nynějšího období, nehledat vně – nýbrž uvnitř sebe obnovit napojení k Božskému Zdroji uvnitř sebe. Nechodit a neříkat druhým co by měli, nýbrž sebe sama vyživovat Podstatou svého Života, který pro nás obsahuje unikátní esence.

Přirozeně, že cokoliv uděláme pro sebe sama a čím hlouběji se zotavíme, tak to rozrezonuje celé kolektivní pole, které se projasní.

Každá kapka v oceánu má veliký smysl a spolutvoří Celek.

Jestliže jste přečetli knihu Placentový rituál prošli jej, anebo procházíte tak na vlastní kůži už víte,  v jak silných a mnohaúrovňových vrstvách napojení ke své Podstatě pracuje.

 

V těchto dnech posilujte své napojení ke Zdroji svého Života. K Jedinému Zdroji, který je Vaším Opravdovým Zdrojem Božství.

Ke Zdroji, bez kterého byste na Zemi nebyli a je v tyto dny pro každého z nás zásadní výživou.

Nechejte se vést v těchto časech ke svým kořenům Života na Zemi a prozřete, kde je Vaše Opravdová Podstata.

Nechte se vést ke svému Stromu Života, v němž září Světlo Kosmického Otce a Láska Pozemské Matky, z jejichž požehnání se právě Váš Život rozzářil.

Dovolte si pozvolné plynutí svých barevných listů, odpoutání se od všeho co cítíte, že Vám je přítěží a nechte zlatou tekoucí sílu Života uvnitř sebe naplno Rozzářit!

 

 

Nedá mi to, abych se s Vámi nepodělila o to, že na úvodním obrázku jsou okolo svíčky barevné listy ze Stromu našeho Vojtíška, který před pár dny završil svých krásných sedm let svého Života a já pozoruji jak velký smysl má, že spolu s ním roste i jeho Strom, v jehož kořenech spočívá jeho placenta. A musím upřímně napsat, že nemám slova své vděčnosti, že tomu tak je a rovněž s každým dalším člověkem, kterého provázím Placentovým rituálem zas a znovu prožívám nejhlubší a dojemnou Sílu Matky Země, které se s Láskou klaním…

 

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články