fbpx skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Šla jsem po Cestě svého života a byla plná otázek. Často jsem klopýtala a stále se ptala proč. Jednoho dne však do mého života vstoupila tato úžasná Bytost, Flavema! Nastoupila na mou Cestu a začala mě po ní doprovázet. Neodpovídala na mé otázky přímo, ale naučila mě dojít si pro žádanou odpověď. Šla se mnou bok po boku cestou, která nebyla vždy klidná a příjemná. Ale vždy tu byla. Setkání s touto báječnou Ženou probíhá v naprostém klidu a harmonii, kdy člověk může pocítit všeobjímající Mír a Lásku okolo sebe. Přenádherné energie tryskající z hlubin Země a zároveň mocné světelné paprsky dopadající sem na zem, které se spojí ve vás… ve vašem těle… ve vaší Duši. Tvorba, která k nám přichází skrze tuto obdivuhodnou Ženu (přenádherné a mocné svíčky, dech beroucí modlitby a meditace, mandaly a mnoho dalšího) se stala součástí mého života. Stejně jako ta, která umožňuje jejich zhmotnění. A já děkuji celému Vesmíru za to, že tuto Ženu smím znát! Děkuji za to, že je! S velkou Vděčností a Láskou v srdci se klaním před Vámi, milá Flavemo!

Back To Top