fbpx skip to Main Content
+420 775 029 666 info@pramensvetla.cz

Drahá Radanko Flavemo,

píšu, abych vyjádřila hlubokou Vděčnost plynoucí z toho, že jsi součástí mého života. Uplynula již pěkná řádka dnů, týdnů, roků …  od chvíle, kdy nám bylo Darováno se spolu poprvé setkat. A abych pravdu řekla, mám pocit, že se známe celý život (a k tomu jen dodávám, že patrně ne jeden, nýbrž mnoho životů, jež předcházely tomuto.  Je to Věčnost, skrze niž se spolu opětovně sekáváme, abychom šly po svých Cestách ve společném Souznění, Propojení a při tom v naprosté svobodě a volnosti. Naše Společné se nám vyjevilo postupně, přirozeně… tak, jak plynuly jsme skrze své “všední” životy. Avšak na začátku to byly nejprve osobní andělské Terapie, při kterých Pomocníci z Andělské říše a Vyšších Duchovních úrovní sestupovali a velmi Pomáhali mi skrze Tebe cennými Zprávami a osobními Modlitbami. Později přišly společné Meditace, Osobní obraz pro mne i mého manžela a děti, Osobní svíce, skrze jejichž plamínek se mi spouštěly Procesy Uzdravení v nejhlubších Úrovních. Vnímám Tě, jako svoji Sestru, Bytost Světla.  V těch nejČistších energiích se snášejí skrze Tebe k nám Informace, které v plnosti Energií Rozpouští to, co je již nepotřebné a vedou k Uzdravení a propojení s hlubokou Moudrostí duše.  S tím, co neseme si v sobě skrze věky, co je v nás pravé, čisté, původní. Jsi Průvodkyní z Nebes, jež nás vede k nám samotným. Díky tomu se stáváme otevřeným Kanálem, jímž Světlo může plynout, proudit, téct všude tam, kde je potřeba. A pokud bych se měla vyjádřit velmi jednoduše a stručně, co vnímám při pomyšlení na Tebe, je to DŮVĚRA, POKORA, Průzračná ČISTOTA, LÁSKA, A MOUDROST BOŽÍ. S Láskou, Stáňa

Back To Top