fbpx

Milí zákazníci, děkuji Vám za Vaši přízeň a oznamuji, že poslední objednávky, s dodáním do Vánoc, přijímám v neděli 17. 12. 2023 do půlnoci.

Objednávky přijaté od pondělí 18. 12. 2023 budeme odesílat až počátkem roku 2024.

Nákupní košík

Zrození Klenotu

V měkkém Světle pomalu sestupuji z Chrámu vtělení. Vzpřímeně a vědoma si své úlohy procházím jako každá Duše sestupující do hmotného světa mezi svými Průvodci. Cítím jejich nevýslovně nádherné požehnání pro moji pozemskou cestu. Bez zastavení sestupuji dál.

Má Duše se rozpíná blahem Lásky, září nepřekonatelně brilantním svitem a směřuje plnit své poslání na Zemi. Přesto cítím jemný stín smutku. Opouštím moji milovanou Světelnou rodinu, se kterou mě pojí svazek bezpodmínečné Lásky a ač spolu se mnou plyne dál dolů jako jemný závoj a já prožívám jeho magickou přítomnost, cítím chvění. Přestože půjdu dál spolu s ním, budu zároveň sama.

Jsou to momenty, kdy bych nejraději opět splynula s Božím srdcem a nikam nešla, současně cítím obrovský tah energií dolů k Zemi. Země na mě čeká. Vzdáleně slyším posvátný šepot Velké Matky, která žehná mému příchodu na Zemi právě tak, jako každé jiné Duši.

Pociťuji explozi energií v celém mém energetickém systému, jako kdyby celý Vesmír nakumuloval veškeré své vědění, dlouho tkaná vlákna mého osudu, synergické esence a propracovaný záměr, a teď v syčící, žhnoucí síle uvolňuje své kódy skrz naskrz mou bytostí.

Ještě stále cítím nádherné splynutí s mojí Světelnou rodinou a čarokrásná vlákna našeho spojení, v nichž pociťuji tak nesmírně laskavé bezpečí. Přesto prožívám, že naše energetické prolnutí slábne a již není cesty zpět.

Země na mě čeká a já si uvědomuji, že JÍ nesu cosi ze Světelného kraje. Hrdě přicházím a v jeden jediný moment vidím stovky, tisíce tváří, které na mě spolu s Velkou Matkou čekají, a v ten samý moment se vše rozpouští v zapomnění…

💗💗💗

Svíce Klenot Života

                                                                                                                                                                                          💗💗💗

Mám dojem, že tato svíčka se narodila spolu se mnou a ve chvíli mého prvního nadechnutí na Zemi se nadechla i ona. Jakoby Ona byla odnepaměti Průvodkyní na mé cestě. Moudrou, divokou, jemnou, laskavou i pečující.

Lékem, Světlem, rozvířeným tancem, v němž mě vedla životem k poznání sebe samé, k prolnutí s mojí bytostnou podstatou.

Nádherný ornament Klenotu Života se narodil spolu se mnou a v mém energetickém poli se neviditelně rozpínal jako zářící pochodeň, která mi od malička svítila na cestu a především dávala sílu i naději v okamžicích, kdy ji už já sama neměla. Energetické pole této svíce sahá až k samotnému Světelnému království a současně se hluboce dotýká našeho Vyššího já.

Přesto její hmotné zrození trvalo celý můj život a já k němu byla intenzivně vedena právě celé období završující můj 45. rok života na Zemi.

Její zářící linka uvolňovala do tvorby ornamentu svou Sílu a současně se mým vnitřním a záhy i viditelným světem nesly její magické a doslova královské esence.

Při prvních tazích obrázku jsem jako obvykle netušila, co přichází, co se rodí. Její esence mě zas a znovu zvaly do své magické jiskřivosti, v nichž zářila nesdělitelná něha Domova Lásky. Domova, odkud jsem na Zemi přišla, který uchovávám ve svém srdci a bezmezně miluji.

Tak, jak jsem byla vedena, tu jsem tvořila a tu zase práci odkládala a nechala „jen“ procházet celý mystický děj, který hluboce pracoval na zhmotnění této svíce. A současně jako kdyby do mého bytí přistála celá Vesmírná flotila Světelných bytostí, které mne obdarovávaly nádhernými dary, ale jejich přijetí pro mne nebylo vždy jednoduché.

Jako bych vstoupila do průzračně čisté horské tůňky a v ní zřela tisíce galaktických portálů, kmitajících Božích frekvencí, jež mnou prostupovaly a magické plátno Stvořitele mi je s láskou zviditelňovalo.

Jako kdybych byla vysvlečena do naha a dotýkala se své přirozené podstaty, ve které zářila obrovská Moc, čekajíc, až se před ní pokorně skloním a přijmu ji. A já to udělala.

A zatímco obrázek byl do posledního tahu hotový, poselství ke svíci řadu měsíců nepřicházela…, ale to tak už obvykle při tvorbě nové svíce bývá. Je to čas, kdy je uvnitř mě ticho a já nenaléhám, jen „jsem připravena“ na okamžik, kdy se rozezní Nebem Zlaté Struny, které počnou vyprávět, a já to budu smět zaznamenat.

Pro zrození poselství byl zásadní okamžik, kdy jsem byla vedena vystoupat na Sněžku s batohem naplněným krystaly. (Byla to pro mě vskutku posvátná cesta, dočíst se o ní můžete tady.),

💗💗💗

Při sestupování Obřím dolem jsem cítila, jak spolu s mým krokem jdou v jednotném rytmu tisíce a tisíce krůčků elementálů i úctyhodných Mistrů Nebe. I přes těžký náklad krystalů, které jsou určeny vám do svíček Fraktály,
jsem
prožívala hluboké spojení s celou svojí družinou, doslova jsem se dotýkala Nebe a současně vnímala
posvátný tanec mých kořenů hluboko v Zemi
.

💗💗💗

Procházel mnou magický a až euforický rej tisíců jiskřiček Světla a já cítila, jako kdybych se milovala s životem, jež mnou rozzařuje nekonečno podob lásky a tak hluboké vděčnosti, až přetékám.

Mé kroky se zastavují u nádherné studánky. Zavírám oči, naslouchám její hudbě i slovům, jimiž ke mně hovoří, a cítím letmý dotek na svém rameni. Hledím do očí, v nichž se zračí neuchopitelná průzračnost, jež sahá daleko za náš svět…

Uvědomuji si přítomnost nádherné Bohyně Vody, jež v rukách drží zářící žezlo. Voda, která jím protéká, tvoří různé pramínky a z nich jemně se pohybující ornamenty Života.

Skláním hlavu, jako kdybychom byly domluvené, a v tutéž chvíli cítím, jak na mne dopadají krůpěje Posvátné živé vody jejího žezla a iniciují mě pro moji další cestu. Jsem dojatá i šťastná.

Nějaký čas setrvávám v pohroužení na tomto nádherném místě a prožívám hlubokou pospolitost s ní i celou družinou. Vnímám, že nazrál čas pokračovat. Pomalu kráčím a náležitě si to vychutnávám. Záhy dostávám jasný pokyn, který NIKDY není možné přehlédnout, že se Zlaté Struny Nebe rozezní a je čas psát.

Přijímám poselství na svíčku Strážci elementů a záhy na Klenot Života. A přesně ve chvíli, kdy napíšu poslední tečku, se mi vybije telefon. Pokračuji dál. Z hor odjíždím s vědomím, že s sebou vezu Klenot, a jaký veliký.

S podzimem oznamuji, že letos přibydou ještě čtyři nové svíčky. Když je venku třetí svíce, vím, že čtvrtá letos už nebude. Je to Klenot Života, který ještě potřebuje zrát. Cítím, že právě tato svíce nemůže moji dílnu opustit bez modlitby… a ta zatím nepřišla. Nespěchám a ponořená v ději předvánočního času se tu a tam podívám na tyto zářící krásky, které jsou pod peřinkou utajení a ony zase mrknou na mě.

Pomalu vplouváme do Slunovratu a Vánoc a já se oddávám tichu a spočinutí i bytí s mými milovanými. Vyšší záměry nám trochu zamíchaly kartami a já se hned po vánočních svátcích s dětmi vydávám autem na téměř pětihodinovou cestu do hor, kde jsem nikdy předtím nebyla, do Beskyd.

Cesta nádherně plyne a i po třech hodinách jízdy a při brebentění mých kluků vnímám krásno uvnitř sebe a nepřestávám děkovat. Nebudu zdlouhavě popisovat, jak je Morava v mém srdci už dávno, to víte všichni. Divokost Beskyd (které jsou zkrátka celá já 😊), ale i jejich nádherná ryzost mě prostě dostaly.

Cítím jejich rytmus, jejich živý tep, rozpíjím se v ladném tanci jejich energií, které mě jako milující náruč objímají, užívám si nezapomenutelné chvíle s dětmi na lyžích. Ctím v sobě naplnění. Prožívám splynutí své duše a těla, svého štěstí a vděčnosti.

Linie mezi světy se rozpouštějí a já vyhlížím otevření vodního království, neboť cítím, jak přichází. Do průzračných závojů oděná, s královskou korunou na hlavě sestupuje dolů Bohyně Vody. Nekonečně moudrý pohled jejích očí mě do sebe vtahuje a já uprostřed těch ryzích hor Beskyd slyším z jejích úst modlitbu ke Klenotu Života.

Chvíli fascinovaně a s naprostým odevzdáním jen hledím a rozpouštím se v tom krásnu, než mi dojde, „že mám psát modlitbu“. Ťukám ji zmrzlými prsty do svého telefonu a cítím završení tohoto Posvátného obřadu, k němuž jsem vlastně pomalu krůček po krůčku šla celý život a intenzivně krok za krokem celý předchozí rok.

Odjíždím s Klenotem. A vím, že okamžik zveřejnění této svíce je z Vyšších záměrů již dávno načasován. Nebylo to, jak jsem si zprvu bláhově myslela, na podzim, ale v den mých 45. narozenin.

Svíce, která se narodila ve stejný moment jako já, a přesto tak dlouho čekala, až se naplno probudí k životu. Excelentní energie, které bylo mým úkolem přinést Zemi, a tak tím nejkrásnějším způsobem, jakým jsem mohla, završit kus svého příběhu.

S láskou,
Radana

Vyhledávání

Search

Sociální sítě

Další články